Manufacture of industrial microwave heating / Výroba zařízení pro průmyslový mikrovlnný ohřev

ROmiLL is the first Czech producer of industrial equipment for microwave heating. We have experience with drying, vulcanization, defrosting, dispersion hardening, fusion, recycling, fastening the reactions and gluing. We have a solution for food processing, ceramics, rubber, chemicals, composites, plastics and wood. The best development in microwave heating technology has been reached after the year 2005. ROmiLL has gained large experience in the research and development of a considerable number of applications for various industrial branches; in Central Europe it is the only company able to deliver such a large number of applications from various areas. Hi-tech is developed individually and tailor-made.
------------------------------------
ROmiLL je prvním českým výrobcem průmyslových zařízení s mikrovlnným ohřevem vhodným k sušení, vulkanizaci, rozmrazování, vytvrzování, tavení, recyklaci, urychlování reakcí, lepení. Máme řešení pro potraviny, keramiku, gumu, chemikálie, kompozity, plasty a dřevo. K největšímu rozvoji programu mikrovlnné techniky došlo po roce 2005. Firma ROmiLL má rozsáhlé zkušenosti z výzkumu a vývoje značného počtu mikrovlnných aplikací pro různá průmyslová odvětví, ve střední Evropě je to jediná firma schopná dodávek takového počtu aplikací z tak mnoha oborů. High-tech se až na výjimky vyvíjí individuálně na míru.

Number of employees
  • 50-249

Industrial microwave heating / Průmyslový mikrovlnný ohřev

What we offer

Industrial microwave heating. Hitech develops individually tailored products, from almost the entire manufacturing industry (rubber, ceramics, food, composites, chemicals, pharmaceuticals etc..). It is applied in most of the heating process (drying, curing, pasteurization, curing, bonding, etc..). Parameters are conventional microwave heating unobtainable mainly due to the same temperature in the core and on the surface.
-----------------------------------------------
Průmyslový mikrovlnný ohřev. Hitech se vyvíjí individuálně na míru produktů, takřka z celého zpracovatelského průmyslu (guma, keramika, potraviny, kompozity, chemikálie, farmaceutika aj.). Aplikuje se ve většině ohřevných procesů (sušení, vulkanizace, pasterizace, vytvrzování, lepení apod.). Parametry mikrovln jsou klasickým ohřevem nedosažitelné především kvůli stejné teplotě v jádře i na povrchu.

What we are looking for

We are seeking customers that would like to take their production to another level. Microwave heating, with comparision to convential methods of heating and drying, offers much better results. We are able to shorten the production from days to hours and hours to minutes. Thanks to the characteristics of microwave heating we also considerably lower the wastage rates. Use our technology to get a competitive advantage!
-----------------------------------------------
Hledáme zákazníky, kteří chtějí svoji výrobu posunout zase o krok dále. S pomocí mikrovlnného ohřevu lze oproti konvenčním způsobům ohřevu/sušení dosahovat mnohem lepších výsledků. Dny jsme schopní zkrátit na hodiny a hodiny na minuty. Díky šetrnosti mikrovln také výrazně snižujeme zmetkovitost. Získejte konkurenční výhodu díky naší technologii!

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Microwave heating (industrial), drying, rubber, ceramics, plastics, food, gluing, sterilization, enzym inactivation
Mikrovlnný ohřev (průmyslový), sušení, guma, keramika, plasty, potraviny, lepení, sterilizace, enzymatická inaktivace

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement

Responsible

Mr Mgr. Daniel Kettner

Business Manager Microwave Division/obchodní ředitel mikrovlnné divize

back to list