Language Services, Education, Subsidy Consulting / Jazykové služby, vzdělávání, dotační poradenství

- Translation, Interpreting, Language Courses and Czech for Foreigners,
- Corporate and Individual Education,
- Administrative Support and Management of Non-investment Projects
-------------------------------------
- překlady, tlumočení, výuka cizích jazyků a češtiny pro cizince
- firemní i individuální vzdělávání
- dotační poradenství - administrativní podpora a management neinvestičních projektů

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Překlady a tlumočení, Vzdělávání, Podpora projektů / Language Services, Education, Subsidy Consulting

Co nabízíme

Language Services – Translation, Interpreting, Language Courses and Czech for Foreigners

Education – Corporate and Individual, Development and Assessment Programmes

Subsidy Consulting – Administrative Support and Management of Non-investment Projects

Activity Service – Corporate Activities and Events, Motivational and Adaptation Events, Teambuilding
-------------------------------------
Jazykové služby – překlady, tlumočení, výuka cizích jazyků a češtiny pro cizince

Vzdělávání – firemní i individuální, rozvojové a hodnotící programy

Dotační poradenství - administrativní podpora a management neinvestičních projektů

Aktivity servis – firemní akce a eventy, motivační a adaptační akce, teambuilding

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Language Services, Education, Subsidy Consulting, Activity Service
Jazykové služby, vzdělávání, dotační poradenství, aktivity servis

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Ms PhDr. Zita Kleckova

CEO/jednatelka
Zpět na seznam