Design and Manufacturing of Ethernet IO modules and Serial Port Adaptors / Projektování a výroba sériových na dálku řízených zařízení (vstup/výstup)

Brainboxes were established in 1984 and are based in Liverpool, England. All design, manufacture and support is supplied in house. This level of expertise and control ensures that we guarantee quality and guarantee supply.

Brainboxes develops a wide range of serial and remote I/O devices. Ideal solutions for the Industrial Internet of Things. Our devices can be used to monitor remote input sensors and control actuator output devices.
Brainboxes manufactures and supports its own core technologies, including Ethernet, USB, Bluetooth, ExpressCard, PCI Express and PCI products. Highly qualified software and hardware engineers deliver custom-made industrial automation and test & measurement solutions. A Microsoft Certified Gold Partner, the award-winning business operates a world-class volume manufacturing facility with global distribution to match served by offices in the UK, US and Japan. Customers include: ABB,HP,IBM,Lenovo,Panasonic,Reuters Santander,České dráhy,Ceska Posta.
--------------------
Brainboxes byla založena v roce 1984 a sídlí v Liverpoolu v Anglii. Projektování, výroba i zákaznická podpora je dodávána z jedné budovy. Díky naší odbornosti a kontrole zaručuje dodávku ve vysoké kvalitě.

Brainboxes vyvíjí širokou škálu sériových a na dálku řízených zařízení (vstup/výstup). Ideálním řešením pro průmyslový internet. Naše zařízení mohou být použita pro monitorování senzorů vzdálených vstupů a kontrolní spouštěče vzdálených zařízení.
Brainboxes vyrábí a poskytuje podporu pro své vlastní technologie včetně Ethernetu, USB, Bluetooth, ExpressCard, PCI Express a PCI produktů. Máme vysoce kvalifikované softwarové a hardwarové inženýry, kteří umí připravit dodávku přesně na míru (průmyslové automatizace a testovací a měřící řešení ). Jsme certifikovaným partnerem Microsoftu světového měřítka s distribucí a kancelářemi v UK, USA a Japonsku. Mezi naše klienty patří: ABB, HP, IBM, Lenovo, Panasonic, Reuters, Santander, České dráhy, Česká Pošta.

Number of employees
  • 10-49

Network Based Data Acquisition and Control for Industrial Processes / Síť pro akvizici dat a kontrolu pro průmyslové procesy

What we offer

Brainboxes specialise in the design and manufacture of Ethernet IO Modules and Serial Com Port Adaptors. All of our products are developed, produced and supported from our headquarters in Liverpool, England.
Brainboxes core technologies:
Ethernet, USB, Bluetooth, ExpressCard, PCI Express and PCI products.

Our products are used to monitor & control any sensor or switch over the network and through any device including smart phones and tablet PCs.

Easy to use. Space saving format. Easy wiring functionality. Web page configuration & access. Dual redundant power supply. Wide temperature range. Excellent voltage range - can be powered through a USB Port. Direct Lifetime Warranty and Support. European manufacturer - local supply and fast customer service. Robust Serial Port Connectivity.
-------------------
Brainboxes se specializuje na projektování a výrobu modulů Ethernet vstup/výstup a seriové Com Port adaptéry. Všechny naše produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a servisovány z našeho sídla v Liverpoolu, Anglii.
Našimi hlavními technologiemi jsou:
- Ethernet, USB, Bluetooth, ExpressCard, PCI Express a PCI produkty.

Naše produkty jsou využívány k monitorování a kontrole jakéhokoliv senzoru nebo vypínače v síti a skrze jakékoliv zařízení vč. smart-phonů a and tabletů.

Jednoduché k používání, formát šetřící prostor, snadné elektro-rozvody a funkčnost, konfigurace webu a přístupu, duální záložní dodávka proudu, široké tepelné rozpětí, skvělé rozpětí napětí - může být napájeno přes USB port.
Celoživotní záruka a podpora. Evropský výrobce - místní dodávky a rychlý zákaznický servis. Masivní konektivita sériovými porty.

What we are looking for

Brainboxes (and Systemotronic) are looking for the following:

Industrial Component Resellers.
IT/Network hardware resellers/distributors.
System Integrators.
Industrial PC integrators.
Engineering companies who maintain automated systems.
End users working on new projects.
Instrumentation Engineers.
Test & Measurement.
Control Panel Builders.
Companies looking for Data Acquisition & Control
----------------------
Brainboxes (a Systemotronic) hledají následující partnery:

- distributory průmyslových komponentů
- distributory a prodejte IT/Network hardware
- systémové integrátory
- průmyslové PC integrátory
- strojírenské firmy, které spravují automatizované systémy
- koncové zákazníky pracující na nových projektech
- přístrojové inženýry
- testování & měření
- návrháře kontrolních panelů
- firmy hledající kontrolu a akvizici dat.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Digital IO, Distributed IO, Remote IO, DAQ, Relay, Internet of Things, Industry 4.0, Module IO, DAM, Remote Sensor Control, RS232, RS422/485
digitální, vstup, výstup, na dálku, DAQ, přenos, průmysl 4.0, Modul IO, DAM, dálkové kontrolní senzory, RS232, RS422/485

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Manufacturing agreement

Responsible

Mr Mr Petr Szuścik

Sales Manager
back to list