Marketing, advertising and sales promotion / Marketing, reklama a podpora prodeje

Communication, marketing and advertising agency, 22 years on the Czech market. We will provide the successful entry of your products on Czech and European market, we can help you increase sales and provide you with a complete range of advertising services.
We specialize in particular events aimed at boosting sales - B2B communications campaigns, special events and more, processes we created and implemented.
We will be your reliable partner, providing complex service.
--------------------------------------------------------------------------------------
Komunikační, marketingová a reklamní agentura, 22 let na českém trhu. Zajistíme úspěšný vstup vašich výrobků na český i evropský trh, pomůžeme vám navýšit prodej a poskytneme vám kompletní reklamní servis.
Naší specialitou jsou zejména akce zaměřené na podporu prodeje - B2B komunikační kampaně, specializované eventy a další, námi vytvořené a realizované procesy.
Budeme pro vás spolehlivým partnerem poskytujícím koplexní servis.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Communication, advertising and marketing agency / Komunikační, reklamní a marketingová agentura

Co nabízíme

We do business with you and offer:

- Effective sales promotion of your products
- Special advertising practices and projects
- Experience in marketing and advertising
- Complete advertising production and security in EU countries
- Creativity, reliability and flexibility
-----------------------------------------------------------------------------
Podnikáme s Vámi a nabízíme:

- efektivní podporu prodeje vašich výrobků
- speciální reklamní postupy a projekty
- zkušenosti z oblasti marketingu a reklamy
- kompletní reklamní produkci a zajištění v zemích EU
- kreativitu, flexibilnost a spolehlivost

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for companies that want to apply to domestic and foreign markets and need effective communication and visibility for their target groups. We are looking for those who need a full service and welcome new non-standard procedures.
-----------------------------------------------------------------------------------
Hledáme firmy které se chtějí uplatnit na tuzemských a zahraničních trzích a potřebují efektivní zviditelnění a komunikaci pro svoje cílové skupiny. Hledáme ty, kteří potřebují kompletní servis a uvítají nestandardní nové postupy.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Advertising, marketing, exibitions, events
Reklama, marketing, výstavy, akce

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Dušan Procházka

managing director/generální ředitel
Zpět na seznam