High Volume Auto parts manufacturing - Forging / Machining /Gear cutting /Grinding /Die casting /Anodizing / Výroba vysokoobjemových autodílů

Established in 1995 grown over the yaers with 500 CNC machines establsihing as one of the leading high volume manufacture of mechanical components for Automotive , Office Autoamtion , HVAC , Camera , Aerospace and Medical industies. Having facilites of over 30,000 sp meter of manufacuring space with 900 work force capable of doing cold forging / tur/Mill /Gera hobbing /Grinding / Die casting and anodizing process in house with all manufacaturing industrial standards of ISO 9001/ISO14000/TS16949 /AS9100 and Happy work place.
--------------------------------------------
Založena v roce 1995, vzrostla během let s 500 CNC strojů založená jako jedna z předních velkoobjemových výrob mechanických komponentů pro automobilový průmysl, Office Autoamtion, HVAC, letectký a lékařský průmysl. Se zařízením více než 30.000 sp metrů výrobních prostor s 900 pracovní síly schopné dělat tváření za studena/ frézování / odvalovací / broušení / lití a eloxování procesu se všemi výrobními průmyslovými standardy ISO 9001 / ISO14000 / TS16949 / AS9100.

Number of employees
  • more than 250

One stop shop for all high volume machining needs / One stop shop pro všechny velkoobjemové potřeby obrábění

What we offer

Low cost Manufacturing - with capabilities to forge /Turn /Mill gear cutting /Grinding /Die casting and anodizing with sub assemblies
-------------------------------------------------------------
Nízké náklady vyrábění - se schopností navázat / zapnout / frézování ozubení řezání / broušení / lití a anodizace s podsestav

What we are looking for

Look for customers with business on competitive pricing.
-------------------------------------------------------------------
Hledáme zákazníky s obchody za konkurenceschopné ceny.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Where PRIDE mean QUALITY world wide

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation

Responsible

Mr Rajeev VIJAYAN

Director -Business Development

back to list