Finanční služby / Financial services

Sberbank CZ (in February 2013 under the name of Volksbank CZ) acts on the Czech market since 1993 Sberbank CZ is a commercial bank with a wide range of financial products and services in the areas of corporate and personal banking.

Our goal is to be a trusted financial advisor to customers. With a deep understanding and knowledge of their needs, we are able to offer them customized solutions, which we believe helps. We are not only sellers of financial products - banking, primarily as a service that leads to mutual prosperity and growth.

Sberbank CZ won the Best Bank in the first place in the category of Most Client-Friendly Bank in 2013 and 3rd place in the Most Dynamic Bank of the Year 2013.
----------------------------------
Sberbank CZ (do února 2013 pod jménem Volksbank CZ) působí na českém trhu od roku 1993. Sberbank CZ je obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb v oblasti firemního i osobního bankovnictví.

Naším cílem je být klientům důvěryhodným finančním poradcem. Díky hlubokému pochopení a znalosti jejich potřeb jsme schopni nabízet jim individuální řešení, o kterém jsme přesvědčeni, že pomáhá. Nejsme pouze prodejci bankovních produktů - bankovnictví chápeme především jako službu, která vede ke vzájemné prosperitě a růstu.

Sberbank CZ získala v soutěži Nejlepší banka 1. místo v kategorii Klientsky nejpřívětivější banka 2013 a 3. místo v kategorii Nejdynamičtější banka roku 2013.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Finanční služby / Financial services

Co nabízíme

Traditional bank products:
- Management accounts, payments
- Low interest deposit products
- Treasury products - assessment of available resources, FX, derivatives
- Financing of operational and investment needs
- Acquisition financing
- Debt financing
- Project financing, etc..

An important part of the offer are products and services Export and Trade Finance, particularly in the area of ​​trade finance and export to Russia and CIS countries. Our advantage is to build a network of relationships and business locations within the Group Sberbank - 20,000 branches in Russia, 5,000 in Central and Eastern Europe, in Turkey and 600 more in other countries.
-----------------------------------------
Klasické bankovní produkty
- vedení účtů, platební styk
- výhodně úročené depozitní produkty
- treasury produkty - zhodnocení volných zdrojů, FX, deriváty
- financování provozních a investičních potřeb
- akviziční financování
- dluhové financování
- projektové financování apod.

Významnou součástí nabídky jsou produkty a služby Export and Trade Finance, zejména v oblasti financování obchodu a vývozu do Ruska a zemí SNS. Naší výhodou je vybudovaná síť vztahů a obchodních míst v rámci skupiny Sberbank - 20.000 poboček v Rusku, 5.000 ve střední a východní Evropě, 600 v Turecku a další v ostatních zemích.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are a universal bank, we are interested in each client in order to mutually beneficial cooperation.
We offer technical and professional support to all clients with an emphasis on companies dealing in particular with Russia, the CIS and Turkey.
-------------------------------------
Jsme univerzální banka, máme zájem o každého klienta za účelem oboustranně výhodné spolupráce.
Nabízíme odbornou a profesionální podporu všem klientům s důrazem na firmy obchodující zejména s Ruskem, zeměmi SNS a Tureckem.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Trade Finance, Buyers Credit, Russia
export, Rusko, SNS, Turecko

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Mojmír Dvořák

ředitel regionu - Firemní klientela Jižní Morava
Zpět na seznam