Diversified industrial manufacturing company / Diverzifikovaná průmyslová výrobní společnost

Pentair Ltd. is a focused diversified industrial manufacturing company comprising four reporting segments:
Valves & Controls designs, manufactures, markets and services valves, fittings, automation and controls and actuators. Process Technologies designs, manufactures, markets and services innovative water system products and solutions to meet filtration, separation and fluid process management challenges in food and beverage, water, wastewater, swimming pools and aquaculture applications. Flow Technologies designs, manufactures and markets products and services designed for the transfer and flow of clean water, wastewater and a variety of industrial applications. Technical Solutions designs, manufactures, markets and services products that guard and protect some
of the world’s most sensitive electronics and electronic equipment, as well as heat management solutions designed to provide thermal protection to temperature sensitive fluid applications.
--------------------------------------------------------------
Pentair sro je cílená diverzifikovaná průmyslová výrobní společnost zahrnující čtyři segmenty:
Ventily & Controls návrhy, výroba, prodej a opravy ventilů, armatur, automatizace a kontroly a pohony.
Process Technologies návrhy, výroba, prodej a inovativní služby vodních systémových produktů a řešení splňující filtrace, separace a procesního řízení tekutin do potravin a nápojů, vody, odpadních vod, bazénů a aplikací v oblasti akvakultury.
Flow Technologies návrhy, výroba a uvedení na trh produktů a služeb určených pro přenos a průtok čisté vody, odpadních vod a různých průmyslových aplikací.
Technické řešení návrhy, výroba, prodej a služeb produktů, které střeží a chrání některé ze světových nejvíce citlivých elektronik a elektronických zařízení, jakož i řešení pro řízení tepla navržené pro zajištění tepelné ochrany teplotně citlivých aplikací tekutin.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Pentair searches for contract manufacturer in Eastern Europe / Pentair hledá smluvní výrobce ve východní Evropě

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We search for contract manufacturer to supply our west European plants by products in line with Pentair specification for following commodities: Casting, Forging, Machining, Plastic Injection Moulding, Fabrication, Electric and Electronics.
---------------------------------------------------------------------------
Hledáme smluvní výrobce pro dodávky našim západoevropským závodům v souladu se specifikací Pentair pro následující komodity: slévání, tváření, obrábění, vstřikování plastů, lití, výroba, elektrotechniky a elektroniky.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Casting, Forging, Machining, Plastic Injection Moulding, Fabrication, Electric and Electronics
Odlitky, výkovky, obrobky, plastové díly, svařence, elektronické a elektrické díly

Hledaná spolupráce

  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Roman Gerneš

Sourcing Manager/Manažer zdrojů


Mr René Chvastek

Regional Sourcing Associate/Regionální asistent zdrojů
Zpět na seznam