Wholesale supply of bearings for enterprises / Velkoobchodní dodávky ložisek podnikům působícím ve strojírenském, těžebním a lehkém průmyslu

Wholesale supply of bearings to enterprises from engineering, mining and light industry. Official distributor of several Russian manufacturers of bearings and NKE (Austria), MTK (Belgium), Italcuscinetti (Italy). Direct deliveries of all brands of bearings from Europe and the USA. More than 2000 items in stock.
-------------------------------------------------------------------------------
Velkoobchodní dodávky ložisek podnikům působícím ve strojírenském, těžebním a lehkém průmyslu. Oficiální distributor několika ruských výrobců ložisek a závodů NKE (Rakousko), MTK (Belgie), Italcuscinetti (Itálie). Přímé dodávky z Evropy a USA všech značek ložisek. Více než 2000 položek skladem.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Bearings, equipment for machinery and mining industry / Ložiska, zařízení pro strojírenský a těžební průmysl

Co nabízíme

Wholesale supply of bearings for businesses operating in the engineering, mining and light industry. Distribution of several Russian manufacturers of bearings and races NKE (Austria), MTK (Belgium), Italcuscinetti (Italy).
-----------------------------------------------------------------------------
Velkoobchodní dodávky ložisek pro podniky působící ve strojírenském, těžebním či lehkém průmyslu. Distribuce několika ruských výrobců ložisek a závodů NKE (Rakousko), MTK (Belgie), Italcuscinetti (Itálie).

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- Bearing Manufacturers who wish to be represented in the Urals Federal District
- Great bearing manufacturers with large stocks for possible purchase
- Manufacturers of products used in the repairs of machinery and equipment (spare parts) for engineering companies, mining and food industries
- Products that may be required for upgrading or replacing of equipment in companies in the engineering, mining and food industries
-----------------------------------------------------------------------------------
- Výrobci ložisek, kteří mají zájem být zastoupeni v Uralském federální okruhu
- Velci výrobci ložisek s velkými zásobami pro případnou koupi
- Výrobci produktů používaných při opravách strojů a zařízení (náhradní díly) pro podniky strojírenského, těžebního a potravinářského průmyslu
- Výrobky, které mohou být požadovány k modernizaci nebo výměně zařízení v podnicích strojírenského, těžebního a potravinářského průmyslu

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

bearings, mining equipment, engineering equipment
ložiska, těžební zařízení, strojírenské zařízení

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Igor Vovk

director/ředitel
Zpět na seznam