Production (design) of nonstandard means of mechanization and automation / Výroba (design) nestandardních prostředků mechanizace a automatizace

The main activity categories of the company are: production (desing) of non-standard means of mechanization and automation, production of lifting machines, ventilation fans, metal-working machinery, equipment for oil-and-gas and chemical industries, forestry equipment, sales and distribution.
------------------------------------------------------------------------------
Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba (design) nestandardních prostředků mechanizace a automatizace, a dále také prodej zdvihacího, ventilačního a kovoobráběcího zařízení a zařízení pro naftový a chemický průmysl.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Lifting equipment, machine tools or new engineering product / Zdvihací zařízení, obráběcí stroje nebo nový strojírenský výrobek

Co nabízíme

The main activity is the manufacture and sale of manufactured equipment :
- Lifting equipment (cranes manual and electric)
- Ventilation (mine fans)
- Machine equipment
- Equipment for petroleum and chemical industry
- Forestry machines
- Lines for the application of thermal insulation and waterproof coating
- Non-standard means of mechanization and automation
-------------------------------------------------------------------------------
Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej vyráběného zařízení:
- Zdvihací zařízení (mostové jeřáby ruční a elektrické)
- Ventilační (důlní ventilátory)
- Kovoobráběcí zařízení
- Zařízení pro ropný a chemických průmysl
- Lesnické stroje
- Linky pro nanášení tepelně izolačních a vodotěsných nátěrů
- Nestandardní prostředky mechanizace a automatizace

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners for joint engineering companies or joint production activities on mutually advantageous terms with capital participation or investment. Scope of lifting equipment, machine tools or new engineering product.
------------------------------------------------------------------------------------
Hledáme partnery pro společné strojírenské podniky nebo společnou výrobní činnost za vzájemně výhodných podmínek s kapitálovou účastí či investicemi. Oblasti výroby: zdvihací zařízení, obráběcí stroje nebo nový strojírenský produkt.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

zdvihací zařízení, obráběcí stroje

Hledaná spolupráce

  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Investice, financovani

Zástupce

Mr Sergey Tsurpal

Deputy CEO/náměstek generálního ředitele
Zpět na seznam