Advocacy / Advokacie

We offer benefits of mid-sized law firm which has extensive know-how in particular in the fields of commercial, civil and insolvency law and also administrative, construction, financial, labor and tax law. The office solves also disputes which arise from these relations, both through the courts as well the arbitration.
--------------------------------------------------------------------------------
Nabízíme výhody středně velké advokátní kanceláře, která disponuje rozsáhlým know-how zejména v oborech práva obchodního, občanského a insolvenčního, samozřejmě také práva správního a stavebního, bytového, finančního, pracovního, daňového, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících, a to jak cestou obecných soudů, tak rozhodčího řízení.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Attorney´s services / Advokátní služby

Co nabízíme

The law firm Hartman, Rychnovská, Klicpera – Association of attorneys has a long experience and practice (dating from 2013). The current personnel of the office are the same from July 2013. We provide excellent legal services to our clients. Mgr. Hartman LL.M. and Mgr. Rychnovská LL.M are insolvency administrators and qualified mediators from this year.
----------------------------------------------------------------
Advokátní kancelář Hartman, Rychnovská, Klicpera – sdružení advokátů navazuje na dlouholetou zkušenost a praxi datující se od roku 2003. Ve svém současném složení funguje advokátní kancelář od 1.7.2013. Svým klientům poskytujeme špičkové právní služby. Mgr. Hartman LL.M. a Mgr. Rychnovská LL.M. zároveň působí nejen jako advokátky, ale od roku 2009 i jako insolvenční správkyně a od letošního roku jako kvalifikované mediátorky.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for new Czech and foreign clients to provide them an expert advisory.
----------------------------------------------------------------------------------
Hledáme nové klienty z řad ČR i zahraniční pro poskytování odborného poradenství, zastupování před soudy a využití rozsáhlých zkušeností v oblasti insolvenčního práva, ale také občanské a obchodní mediace.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Attorney at law
Advokát

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Ms Mgr. LL.M. Leona Hartman

Attorney/Advokát
Zpět na seznam