Realization of equipment and materials, automatic welding devices / Realizace zařízení a materiálů, automatických svařovacích zařízení

1. Zaporozhye
2. Limited Liability Company
3. The company engaged in the supply of electrical equipment and welding equipment, automated welding lines and facilities, supplies.
------------------------------------------------------------------------------
1. Zaporozhye
2. Společnost s ručením omezeným
3. Společnost zabývající se dodávkami elektrických zařízení a svařovací techniky, automatizovaných svařovacích linek a zařízení, zásoby.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Triada LTD

Co nabízíme

The company engaged in the supply of electrical equipment and welding equipment, automated welding lines and systems, consumables. Specializes in welding and deals with issues related to the development and formation of various welding industries.
-------------------------------------------------------------------------------
Společnost zabývající se dodávkami elektrických zařízení a svařovací techniky, automatizovaných svařovacích linek a systémů, spotřebního materiálů. Specializuje se na svařování a zabývá se otázkami souvisejícími s vývojem a tvorbou různých svařovacích průmyslových odvětví.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for new partners.
---------------------------------------------------------
Hledáme nové partnery.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

welding industries
svařovací technika

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Kirill Krasnoselskyi

Director/ředitel
Zpět na seznam