Aluminum casting, steel casting shop, machine assembly shop / Lití hliníku, ocelové odlitky, montážní zařízení

«TALKO» is an active enterprise with modern approaches to business in the field of casting production which incorporates the following production subdivisions:
► aluminum casting shop produces castings by means of chill casting and die casting. The shop capacity is 3500 tons of good castings per year.
► steel casting shop produces investment castings. The shop capacity is 320 tons of good castings per year.
► machine assembly shop produces parts and finished units.
The capability of the company allows to design and to produce foundry tooling and equipment for machining castings.
--------------------------------------------------------------------------------------
"TALKO" je aktivní podnik s moderními přístupy k podnikání v oblasti výroby odlitku, který zahrnuje následující výrobní pododdělení:
► hliníkové odlitky, vyrábí odlitky pomocí kokil lití a lití, kapacita je 3500 tun odlitků ročně.
► ocelové odlitky, kapacita je 320 tun odlitků ročně.
► montážní zařízení: vyrábí díly a hotové jednotky.
Schopnosti společnosti umožňují navrhovat a vyrábět slévárenské nářadí a zařízení pro obrábění odlitků.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Tavrian casting company «TALKO»

Co nabízíme

We offer:
► aluminum casting shop produces castings by means of chill casting and die casting. The shop capacity is 3500 tons of good castings per year.
► steel casting shop produces investment castings. The shop capacity is 320 tons of good castings per year.
► machine assembly shop produces parts and finished units.
The capability of the company allows to design and to produce foundry tooling and equipment for machining castings.
------------------------------------------------------------------------------------
Nabízíme:
► hliníkové odlitky, vyrábí odlitky pomocí kokil lití a lití, kapacita je 3500 tun odlitků ročně.
► ocelové odlitky, kapacita je 320 tun odlitků ročně.
► montážní zařízení: vyrábí díly a hotové jednotky.
Schopnosti společnosti umožňují navrhovat a vyrábět slévárenské nářadí a zařízení pro obrábění odlitků.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for new partners.
-----------------------------------------------------------
Hledáme nové partnery.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Castings from aluminum alloys ( crater, pistons, casing and covers of pumps, etc.)
Odlitky ze slitin hliníku (kráter, písty, pouzdra a kryty čerpadel, tj tc.)

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Andrii Prykhodko

Marketing specialist/Marketingový specialista
Zpět na seznam