Building services, management consulting / Technická zařízení budov, manažerské poradenství

Services in the field of technical installations (heating, water, gas), construction and operation of boiler houses and heat exchangers, cost allocation of heat and water.
Management consulting.
-------------------------------------
Služby v oblasti technických zařízení budov (topení, voda, plyn), výstavba a provoz kotelen a výměníkových stanic, rozúčtování nákladů na teplo a vodu.
Manažerské poradenství.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

VUSTE = Úspory tepla, Efektivita, Spolehlivost / VUSTE = heat savings, efficiency, reliability

Co nabízíme

Commercial supply and project implementation services in the area of measurement and regulation of heat and water consumption, heat and water savings, heat exchangers and boiler houses. Another group services is management consultancy, engineering-business services and manager‘s education programme.
-------------------------------------
Obchodně dodavatelské a projektově realizační služby v oblasti měření a regulace spotřeby a úspor tepla a vody, výměníkových stanic a kotelen. Další skupinou služeb je manažerské poradenství, inženýrsko-obchodní služby a program vzdělávaní manažerů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

regulation of heat and water consumption, heat and water savings, heat exchangers and boiler houses
měření a regulace spotřeby tepla a vody, úspor tepla a vody, výměníkových stanic a kotelen

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Petr Navrátil

Owner, Leader / Vlastník a vedoucí pracovník
Zpět na seznam