Power engineering / Energetika

The private enterprise ELTIZ is one of the Ukrainian plants designing and producing dry power transformers, electric reactors and inductance chokes.
---------------------------------------------------------------------------------------
Soukromý podnik Eltiz je jedním z ukrajinských závodů navrhující a vyrábějící suché výkonové transformátory, elektrické reaktory a indukčnosti tlumivky.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

The private enterprise «ELTIZ» / Soukromý podnik «ELTIZ»

Co nabízíme

Designing and producing dry-type power transformers, air-core reactors and inductance chokes.
------------------------------------------------------------------------------------
Navrhování a výroba suchých výkonových transformátorů, air-core reaktory a indukčnosti tlumivky.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Transformers, air-core, reactors, dry-type
Transformátory, vzduch-jádro, reaktory, suchého typu

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Mr Stanislav Arfanytskyi

Deputy of Commercial Director/náměstek obchodního ředitele
Zpět na seznam