Acoustic treatement, Implementation of noise adjustment / Měření hluku, realizace protihlukových úprav

Realization of acoustic treatment on a turnkey basis.

We are creating acoustic studies, suggestions for acoustic improvement or for reduction of radiated sound. Inseparable part are project related activities and realization of acoustic solutions (production, delivery, assembly), designated by our company as well as according your requirements.

Our company holds also accredited laboratory for acoustig treatment.
-------------------------------------
Měření hluku, realizace akustických úprav na klíč.

Tvoříme akustické studie, návrhy na opatření ke zlepšení akustiky nebo ke snížení vyzařovaného hluku. Nedílnou součástí je projekční činnost a realizace akustických řešení (výroba, dodávka, montáž), ať již podle vlastních návrhů nebo na základě požadavků zákazníků.

Ke společnosti patří i akreditovaná laboratoř na měření hluku.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Acoustic treatement, implementation of noise adjustment / Měření hluku, realizace protihlukových úprav

Co nabízíme

We are creating acoustic studies, suggestions of acoustic improvement precautions or for reduction of radiated sound. Inseparable part are project related activities and realization of acoustic solutions (production, delivery, assembly), designated by our company as well as according your requirements.

Our company holds also accredited laboratory for noise measurement.
-------------------------------------
Tvoříme akustické studie, návrhy na opatření ke zlepšení akustiky nebo ke snížení vyzařovaného hluku. Nedílnou součástí je projekční činnost a realizace akustických řešení (výroba, dodávka, montáž), ať již podle vlastních návrhů nebo na základě požadavků zákazníků.

Ke společnosti patří i akreditovaná laboratoř na měření hluku.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

acoustic treatement, environment, electronic devices
měření hluku, realizace protihlukových úprav, životní prostředí

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr Ing. Miroslav Frič

CEO/jednatel
Zpět na seznam