Printing and procurement, translation of technical documents / Tlač a obstarávanie, preklad technických dokumentov

Yamagata Europe-full daughter company of the Japanese Yamagata Corporation was founded in 1998.We provide translation, lay-out, e-Learning localization and digital and offset print services with a focus on technical and commercial content. Examples of covered areas are automotive, consumer electronics, software & hardware translations and translations for medical devices. At YEU we measure quality during the process based on the kaizen principle of the next process is the customer.Amongst our customers are Hitachi Construction Machinery Europe,Mazda Motor Europe,Barco Siemens,Nikon Europe,Foxconn Slovakia (Sony),Panasonic Slovakia,Toshiba Poland
---------------------------------------
Yamagata Evropa dceřiná společnost japonské Yamagata Jsme poskytovat překladů, lay-out, e-Learning lokalizace a digitálního a ofsetového tisku se zaměřením na technické a komerční content. Příklady pokrytých oblastí jsou automobilový průmysl, spotřební elektroniky, software a hardware překlady a překlady pro lékařské prostředky. V YEU měříme kvalitu při procesu založeného na principu kaizen dalšího procesu je zákazník. Naši zákazníci jsou Hitachi Construction Machinery Europe, Mazda Motor Europe, Barco Siemens, Nikon Europe, Foxconn Slovensko (Sony), Panasonic Slovensko, Toshiba Polsko.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Yamagata Interface provider / Poskytovatel Yamagata rozhraní

Co nabízíme

- Creation of documentation and design: enter our parameters, structural elements, even examples of what you like and we'll create visually attractive final product, which efficiently and suitable graphics presents your content and at the same time as your product.
- Translation: native-speaking translators provide quality translations user manual, service manuals and installation processes
- Quality control: QA Distiller will help you evaluate the quality of translations. QA Distiller carry out an objective analysis of translations and report on their control with a list of potential errors.
-----------------------------------
- Tvorba dokumentácie a dizajn: zadajte nám parametre, konštrukčné prvky, dokonca aj príklady toho, čo sa vám páči a my vytvoríme vizuálne atraktívny konečný produkt, ktorý efektívne a vhodnou grafikou prezentuje svoj obsah a súčasne dopĺňa váš produkt.
- Preklad: naši rodení hovoriaci prekladatelia poskytujú kvalitné preklady návodov na použitie, servisných manuálov a inštalačných procesov
- Kontrola kvality: QA Distiller Vám pomôže vyhodnotiť kvalitu prekladov. QA Distiller vykoná objektívnu analýzu prekladov a vypracuje správu o svojej kontrole so zoznamom potenciálnych chýb.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers from:
- The automotive, Electrical, Healthcare, Machinery industry
-------------------------------------
Hľadáme zákazníkov z:
- automobilového, elektrotechnického, zdravotnického, strojárenského priemyslu

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Print, Translation
Tisk, Překlad

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Ms Emília Federičová

Director
Zpět na seznam