Forensic equipment & Train. Security & Forensic Equip & Training. Hi-Tech Water bottles / Dodavatel vysoce kvalitního bezpečnostního vybavení a služeb

We are a Security Industry Approved (SIA) supplier of high-quality security equipment and services. We supply Forensic Equipment & training.
Our team has over 40 years experience working in the defence and security industry, providing first-class services to the public and private sectors.
The security products and services that we supply are used by a number of high-profile companies including vehicle logistics companies, banks, hotels, airport security, Embassies and consulates, currency exchange offices, car hire companies and many more.
DefSec clients include AVIS, Mercedes Benz, Jaguar, Hertz, Europcar, Land Rover, Schiphol Amsterdam Airport, BMW, Thrifty and Budget all have purchased our Key-Safe-Box
---------------------
Jsme (SIA – Security Industry Approved) dodavatel vysoce kvalitního bezpečnostního vybavení a služeb.
Náš tým má více než 40leté zkušenosti s působením v oboru obrany, bezpečnosti a ostrahy.
Produkty a služby, které dodáváme, využívá řada významných společností včetně společností přepravujících vozidla, banky, hotely, ochranka letišť, ambasády a konzuláty, směnárny, půjčovny aut a další.
Mezi našimi klienty nechybí: AVIS (síť půjčoven aut); Mercedes Benz; Jaguar; Hertz; Europcar; Land Rover; Letiště Schiphol Amsterdam; BMW; Thrifty and Budget.

Počet zaměstnanců
  • 1-9
  1. Profil 1
  2. Profil 2
  3. Profil 3

UK supplier of high quality security equipment, and Training / UK dodavatel vysoce kvalitního bezpečnostního vybavení a služeb

Co nabízíme

DefSec Global Ltd offer a range of Key-Safe-Boxes, specialist water bottles, police and military clothing and equipment, ambulance vehicles, armoured vehicles, cash-in-transit vehicles and cash-centre equipment.

We also offer a range of security services, our staff are skilled and trained in the following areas: working in the private security industry, close protection, conflict management for the private security industry, physical interventions skills for the private security industry and private investigator work.
------------------
DefSec nabízí řadu bezpečnostních sejfů, specializované láhve na vodu, vojenské a policejní oděvy a vybavení, auta záchranné služby, obrněná vozidla, auta přepravující hotovost.
Také nabízíme širokou škálu bezpečnostních služeb, naši zaměstnanci jsou zkušení a vyškolení v následujících oblastech: pracují v sektoru osobní ostrahy, osobní ochranky, konfliktní management pro oblast bezpečnosti, fyzické intervence pro osobní ostrahu a také práce soukromých detektivů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

DefSec Global Ltd is looking to visit new customers, to make sales and to seek a strategic partner in the Czech Republic.
-------------
DefSec Global Ltd hledá nové zákazníky, odběratele a strategické partnery v ČR.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

defence, security, logistics, banks, airport, embassy, retail
obrana, bezpečnost, logistika, banky, letiště, ambasády, obchod

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Mr Mr Victor John Donaldson

Chief Executive Officer

Anti-bacterial drinking bottle / Anti-bakteriální láhev na pití

Co nabízíme

We are a United Kingdom based company designing and supplying a one of kind Water Bottle product with an in-built filter system.

The filter medium was developed for NASA as a NANO technology; it combines three different technologies to deliver filtration and removal at over 99.9% of bacteria, viruses and cysts, as well as chlorine and fluoride but also takes out pesticides, heavy metals such as lead and even naturally occurring poisons such as arsenic.

This makes the filter unique.

We supply these to retailers, consumers, charities and corporate distributors. Our products enable us to make a difference around the world, to ensure people have clean drinking water.
---------------------------------------------------
Jsme společnost se sídlem ve Spojeném království, navrhujeme a dodáváme láhev s vestavěným filtračním systémem.

Filtrační médium bylo vyvinuto pro NASA jako NANO technologie; kombinuje tři různé technologie, které dodávají filtraci a odstraní na více než 99,9% bakterií, virů a cyst, stejně jako chlor a fluor, ale také pesticidů, těžkých kovů jako je olovo a dokonce i přirozeně se vyskytující jedy, jako arsen.

Tím filtr jedinečný.

Dodáváme tyto pro maloobchodníky, spotřebitele, charity a firemních distributorů. Naše produkty nám umožňují, aby se rozdíl ve světě, aby zajistila lidé mají čistou pitnou vodu.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Water-To-Go is confident you can use river, stream, rainwater, in fact any non-salt water source; the filter does not work on sea water. We are seeking partners and distributors in several countries, one of which is the Czech Republic.
-------------------------------------------------
Water-To-Go je přesvědčena, že můžete využít řek, potoků, dešťové vody, ve skutečnosti s jakoukoli neslanou vodou; filtr nefunguje na mořské vody. Hledáme partnery a distributory v několika zemích, z nichž jeden je Česká republika.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

water, filter, retail, consumers, charities, corporate, distribution
voda, filtr, maloobchod, spotřebitelé, charity, korporátní, distribuce

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Mr Mr Victor John Donaldson

Chief Executive Officer

FORENSIC Equipment & Training / Forenzní vybavení a školení

Co nabízíme

Our Forensic equipment includes:
Bench-top Fume Cupboards
Bench-Top Fume Cupboards
Economy Bench-Top Fume Cupboards
Cyanoacrylate Fuming Chamber
Document Examination Bench
Dye Staining Bench
Forensic Evidence Drying Cabinet
Portable Fume Cupboards
FDC Range - Forensic Evidence Drying Cabinet

Training all aspects of Forensics, including, CIS, Finger Printing, Crime Scene preservation, Biology etc.
---------------------------------------------------
Naše Forenzní vybavení zahrnuje:
Stolní digestoře
Stolní -Top digestoře
Ekonomické stolní digestoře
Kyanoakrylát Fuming komoru
Dokument Vyšetření Bench
Stolní barviva
Forenzní důkazy Sušicí skříň
Přenosné digestoře
FDC rozsah - Forensic Evidence Sušicí skříň

Školení všechny aspekty forenzní, včetně SNS, Finger tisk, uchování Crime Scene, biologie atd

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are seeking new customers and a local distributor to assist us to develop local markets
------
Hledáme nové zákazníky a místního distributora, kteří nám pomohou k rozvoji místních trhů

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Forensic
forenzní

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Mr Mr Victor John Donaldson

Chief Executive Officer

Zpět na seznam