Research & development, production, sales and service of engineering plastic pipes/Výzkum, vývoj, výroba, prodej a servis strojíren. plastových trubek

Engaged in the research & development, production, sales and service of engineering plastic pipes, composite materials, intelligent instrument product. As a national high-tech enterprise, the Company possesses over 200 staffs including 33 professional engineering technicians. At present, the Company has obtained 6 patents for invention, 28 patents for utility models and 14 copyrights of computer software.
---------------------------------
Zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, prodejem a servisem strojírenských plastových trubek, kompozitních materiálů, inteligentní nástroje. Jako národní high-tech podnik má společnost více než 200 zaměstnanců včetně 33 profesionálních techniků. V současné době společnost získala 6 patentů na vynálezy, 28 patentů na užitné vzorky a 14 autorských práv počítačového softwaru.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Intelligent instrument / Inteligentní nástroje

Co nabízíme

1.ICC cable protective tube series products: Carbon fiber cable protective tubes, buried type PVC-C power cable duct (PVC-C casing).
2.ICC composite material products: Various types of common and dedicated manhole covers, water grates, power hand-hole square plates, tree protecting plates, and power identification bricks.
3.ICC power magnetic resistant products: Various types and common magnetic resistant cable trench cover plates and magnetic resistant cable supports.
4.ICC intelligent instruments: Single-phase electric energy meters: single-phase electronic electric energy meters, class 2 single-phase expense control intelligent electric energy meters (remote, remote + carrier, local, local + carrier).
Three-phase electric energy meters: class 1 three-phase electric energy meters, class 0.5S three-phase electric energy meters and class 1 three-phase expense control intelligent electric energy meters. Intelligent water meters: IC card cold water meter, teletransmission direct reading water meters. Data concentrator, data acquisition unit, PDA meter reader
-------------------------------------------
1.ICC kabelové ochranné trubka ochranný optický kabel: Carbon, PVC-C napájecí kabel, potrubí (PVC-C kryt).
2.ICC kompozitní materiál: Různé druhy běžných a specializovaných poklopů průlezů, vodních roštů, elektrické/ ruční otvory čtvercových desek, ochranné desky na stromy..
3.ICC magneticky odolné výrobky, různé typy: krycí desky, magneticky odolné kabelové žlaby a podpěry.
4.ICC inteligentní nástroje. Jednofázové a třífázové elektroměřiče, - jednofázové a třífázové elektroměřice - řízení nákladů (dálkové, dálkové + nosič, místní, lokální + nosič)
Inteligentní vodoměry: IC karta měřiče studené vody, dálkovým přenosem přímým odečtem vodoměrů. Koncentrátor dat, zařízení pro sběr dat, PDA čtečka metrů

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

looking for agents in theses products aspect: tubular products, composite materials and intelligent instrument
------------------------------------
hledáme obchodní zástupce/agenty z oboru: trubkové výrobky, kompozitní materiály a inteligentní nástroje

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

tubular products, composite materials and intelligent instrument
trubkové výrobky, kompozitní materiály a inteligentní nástroje

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani

Zástupce

Mr Guobin Peng

President
Zpět na seznam