Complex engineering production / Komplexní strojírenská výroba

Custom production:
- Cooperative tooling of machine parts (castings, forgings, weldments, standardized sections, burnouts, non-standardized parts
- Production of individual ventilation appliances - fans, exhausters, filter units, suction systems as "turkey" projects
- Buying of semi-produced materials and assembly units, sale of machined components and arrangements
- Technical-trading customer's service
-----------------------------------------------------------
Zakázková výroba:
- Kooperační obrábění strojních dílů (odlitky, výkovky, svařence, normálie, nestandardní dílce)
- Výroba průmyslových vzduchotechnických zařízení - ventilátory, odsavače, filtrační jednotky, odsávací systémy "na klíč"
- Nákup polotovarů a dílů, prodej komponentů a sestav
- Obchodně-technický servis

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Complex engineering production and supply / Komplexní strojírenská výroba a dodávka

Co nabízíme

We offer custom manufacturing, mechanical machining, supplies of industry parts from iron and non-iron materials, agency cooperating.
-------------------------------------
Kooperační zakázkovou výrobu v mechanickém opracování (práci ve mzdě nebo včetně zajištění našich polotovarů), výrobu a dodávky strojírenských dílů či sestav (dle výše zmíněných specifikací), zprostředkovatelské služby.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Preferably we look for domestic as well as foreign manufacturers of technological machines and facilities for placing our custom manufacturing. We therefore demand subcontractors and final producers, for foreign markets also intermediaries.
If the potential partner company had machinery, design and development capabilities meeting our needs, it can on the contrary place an offer to our company.
In general, it is also possible to meet other institutions, associations or individuals from the engineering industry for long-term cooperation.
-------------------------------------
Domácí i zahraniční výrobce technologických sestav, strojů, zařízení či celků pro umístění zakázkové výroby. Poptáváme tímto subdodavatele, finální výrobce, či zprostředkovatele pro zahraniční trhy.
Partnerskou společnost disponující strojním vybavením, konstrukčními či vývojovými kapacitami, dle našich potřeb.
Rádi poznáme i jiné instituce, sdružení či osoby ze strojírenského průmyslu pro dlouhodobou spolupráci.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

castings, weldments, forgings, workpieces, installations
odlitky, svařence, výkovky, obrobky, montáže

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Dušan Zmožek

Sales representative / Obchodní manažer
Zpět na seznam