The development and operation of online event management platform / Vývoj a provozování online event management platformy

Takeplace Company is a supplier of specialized mobile solutions for field workers in energy, water, insurance and other economic sectors and solutions for managing mobile devices (Mobile Device Managament).
We are the operator Takeplace web platform for effective organizing events and managing professional community-based meetings, sharing and communication that is intended for both academic as well as commercial buildings. Platform functionally covers organizational processes throughout the entire lifecycle of professional events such as conferences, congresses, symposia, seminars, workshops, meetings of the Board, internal meetings, etc..
-------------------------------------
Společnost Takeplace je dodavatelem specializovaných mobilních řešení pro terénní pracovníky v energetice, vodohospodářství, pojišťovnictví a jiných ekonomických odvětvích a řešení pro správu mobilních zařízení (Mobile Device Managament).
Jsme provozovatelem webové platformy Takeplace pro efektivní organizování akcí a správu odborných komunit založených na setkávání, sdílení a komunikaci, která je určena jak pro akademickou, tak i komerční sféru. Platforma funkčně pokrývá organizační procesy celého životního cyklu odborných akcí, jako jsou konference, kongresy, sympozia, semináře, školení, workshopy, setkání představenstva, vnitrofiremní meetingy aj.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Online tool for cetralized management of events / Online nástroj pro centralizovanou správu eventů

Co nabízíme

Comprehesive solutions for the event management (we run a specialized web platform, we offer a mobile applications for networking, etc )
Mobile solution for field workers (service technicians, tradesmen, etc…). Solution for enterprise mobile device management
-------------------------------------
Komplexní řešení pro oblast event managementu (provozujeme specializovanou webovou platformu, nabízíme mobilní aplikace pro networking aj.)
Mobilní řešení pro pracovníky v terénu (servisní techniky, obchodníky apod.), řešení pro správu podnikových mobilních zařízení (MDM)

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Establish cooperation with partners for selling our solutions in the Czech Republic and abroad.
-------------------------------------
Navážeme spolupráci s partnery pro prodej našich řešení v České republice a v zahraničí.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

vývoj mobilních aplikací, online event management
Mobile Apps Development, Online Event Management Tool

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Jekatěrina Málková

COO & CFO

Zpět na seznam