Export support (SNS, Finland, Turkey, Mexico) / Podpora exportu (SNS, Finsko, Turecko, Mexiko)

Export / import support > Business Strategy, Marketing, CRM. We help companies in entering foreign markets and foreign firms entering the Czech market. ESMI TRADE = Growth Without Borders. Satisfied customers: Zetor Russia, Euro Education, RFC. www.esmitrade.com
-------------------------------------
Podpora exportu/importu > Obchodní strategie, Marketing, CRM. Pomáháme firmám při vstupu na zahraniční trhy a zahraničním firmám při vstupu na český trh. ESMI TRADE = Růst bez hranic. Spokojení zákazníci: Zetor Russia, Euro Education, RFC, Bardhal. www.esmitrade.com

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Expert on export / import in CIS, Turkey, Finland, etc. .../ Expert na export/import do SNS, Turecka, Finska aj...

Co nabízíme

Our mission is to help Czech companies to entry and subsequent growth on the foreign markets.
Adapt your communication, cultural and linguistic needs for the country where you want to expand. Arrange the necessary permits for the distribution of your products. We will find effective financing options for you and also we will help you with building capable team.
--------------------------------------
Našim posláním je pomoci českým firmám při vstupu a následném fungování na zahraničních trzích.
Přizpůsobíme vaši komunikaci kulturním a jazykovým potřebám dané země, zajistíme potřebná povolení pro distribuci vašich produktů, najdeme vám efektivní možnosti financování a také vám pomůžeme s vybudováním schopného pracovního týmu. Navíc Vám nastavíme a budeme udržovat úspěšný vnitřní systém řízení.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for companies that aim to expand into czech market. They need support for the removal of entry barriers, finding business opportunities and successful development.
Main areas of interest: Motoring, innovative technology, waste management
-----------------------------------
Hledáme firmy, které mají ambici expandovat na zahraniční trhy. Potřebují podporu pro odstranění vstupních bariér, nalezení obchodních příležitostí a úspěšný rozvoj.
Hlavní oblasti zájmu: Automobilismus, Inovativní technologie, Zpracování odpadů

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Import support, Motoring, innovative technology, waste management
Podpora exportu, Automobilismus, Inovativní technologie, Zpracování odpadů

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Filip Dítě

managing director/generální ředitel
Zpět na seznam