Deliveries analytical and reporting systems for effective management / Dodávky analytických a reportovacích systémů pro efektivní řízení organizace

Our company delivers solutions in areas of Business Intelligence and data warehousing. We create advanced analytical and reporting systems that enable efficient management of clients’ organizations. Through the consolidation of all available information sources within the company, we enable management and employees to gain a clear overview of the performance of their organization and individual departments.
-----------------------------------------
Dodáváme řešení v oblasti business intelligence a data warehousingu. Vytváříme pokročilé analytické a reportovací systémy, které klientům umožní efektivně řídit jejich organizace. Konsolidací všech dostupných informačních zdrojů v rámci společnosti umožníme managementu a zaměstnancům získat jasný přehled o výkonnosti jejich organizace a jednotlivých oddělení.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Analytical and reporting systems / Analytické a reportovací systémy

Co nabízíme

We make maximum use of data sources in the enterprise to reduce costs, increase efficiency, evaluation of success rate of sales and marketing campaigns, obtaining a detailed overview of what is happening in the company. We use the tools that are prevalently in many companies already available and thus shortens the time needed to implement the system, how to minimize the cost of implementation and training service.
----------------------------------------------
Nabízíme maximální využití datových zdrojů ve firmě pro snížení nákladů, zvýšení efektivity, vyhodnocování prodejních a marketingových kampaní, získání detailního přehledu o dění v podniku. Používáme nástroje, které jsou v mnoha firmách obykle již k dispozici a tím zkracujeme dobu nutnou pro zavedení systému, minimalizujeme náklady jak na implementaci tak i na školení obsluhy.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for new customers - our information and reporting systems are suitable for manufacturing companies, find utilization in logistics, transportation. Our reference as an international group Sandvik AB or DB Schenker.
--------------------------------------
Hledáme nové zákazníky - naše informační a reportovací systémy jsou vhodné pro výrobní firmy, najdou uplatnění v logistice, dopravě. Naše reference jsou například mezinárodní skupina Sandvik AB nebo DB Schenker.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

reporting, controlling, information systems, data warehouse, big data
reporting, kontrola nákladů, efektivita, manažerský informační systém, datové sklady

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Mr Petr Skokan

business Manager/Obchodní ředitel

Zpět na seznam