UK Government department supporting foreign companies in their UK expansion/Britská vládní organizace na podporu zahraničních firem při jejich expanzi

UK Trade & Investment (UKTI) is a UK Government department supporting foreign companies to expand in the UK. We offer a range of free and confidential services for companies planning to expand into the British market. These services include, but are not limited to: - Market information and research - Information on taxes, regulations - Help in selecting best location for a business - Expert opinion regarding industry trends - Networking support (we have a wide range of partners ranging from professional services to industry clusters and associations). Within the UKTI CEE team, we focus primarily on the following markets: Czech Republic, Poland, Slovakia, Slovenia, Croatia, Serbia, Hungary, Romania and Bulgaria.
--------------------------------------
UK Trade & Investment (UKTI) je instituce podporována britskou vládou a pomáhá zahraničním společnostem expandovat ve Velké Británii. Nabízíme řadu bezplatných i důvěrných služeb pro společnosti, které plánují expanzi na britský trh. Tyto služby zahrnují mimo jiné: - Informace o trhu a výzkum - Informace o daních, předpisy - Pomoc při výběru nejlepšího místa pro podnikání - Znalecký posudek, pokud jde o trendy v průmyslu - Podpora sítě (máme širokou škálu partnerů, od profesionálních služeb, odvětová seskupení a sdružení). V týmu UKTI pro střední a východní Evropu se zaměřujeme především na trhy: Česká republika, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Wide range of advisory services for companies interested in UK expansion / Široká nabídka poradenských služeb pro firmy, které mají zájem v expanzi ve Velké Británii.

Co nabízíme

As a fully integrated advisory service UK Trade & Investment support any aspect of plans regarding expansion into the UK.
We offer dedicated, professional assistance on locating
and expanding your business in the UK. We are a FREE & CONFIDENTIAL service to support your UK expansion and growth to be as efficient as possible, helping you with:
– Links with centers of excellence (e.g. universities);
– Information on tax, regulatory and business planning issues; – Location and property search – Information on financial incentives; – Information on staff recruitment, retention and training programs; – Expert opinion about market trends and market specific reports and research
– Assistance with immigration issues
---------------------------------
Nabízíme plně integrované poradenské služby a podporujeme jakýkoli aspekt plánů týkající se expanze do Velké Británie. Nabízíme specializované a profesionální pomoc na vyhledávání a rozšíření Vašeho podnikání ve Velké Británii. Co nejefektivněji Vám pomůžeme a poradíme s:
Spojení s centry Excelence (např. vysoké školy); - Informace o daňích, regulace, podnikání, otázky plánování;- Umístění a hledání pozemku/nemovitosti - Informace o finančních pobídkách;- Informace o náboru zaměstnanců, vzdělávací programy; - Znalecký posudek o tržních trendech, konkrétní zprávy o trhu a výzkumu - Pomoc s otázkami přistěhovalectví

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for Central Eastern European companies interested in expanding to the UK in the form of foreign direct investment (e.g. creating at minimum one new position)
--------------------------------------
Hledáme firmy ze střední a východní Evropy, které mají zájem o expanzi do Velké Británie v podobě přímých zahraničních investic (například vytvoření minimálně jednoho nového pracovního místa)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Investment, Expansion, UK, support services
Investování, expanze, Velká Británie, podpůrné služby

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Tomas Ptacek

Investment Advisor – Central and Eastern Europe/investiční poradce - Střední a východní Evropa
Zpět na seznam