Sales and service of machines Freddy / Prodej a servis strojů Freddy

Represented British producer Freddy machines that are designed to filter and coolant cleaning the water or oil based particles from mechanical sludge and metalworking. Elimination of bacteria by UV and removing oil from the surface layers of the coolant. Industrial vacuum cleaners.
--------------------------------------------------
Zastoupeni anglického výrobce strojů Freddy, které jsou určeny k filtraci a čištění chladících kapalin na vodní nebo olejové bázi od mechanických částic a kalů při obrábění kovů. Likvidace bakterií pomocí ÚV a odstraňování olejových vrstev z povrchu chladíci kapaliny. Průmyslové vysavače .

Počet zaměstnanců
  • 1-9

We help keeping your industrial environment clean / Udržujeme průmyslové prostředí čisté

Co nabízíme

Machines made by British producer Freddy are designed for filtering and cleaning of coolants in metalworking industry from mechanical impurities and sludges. They are also able to remove an oil layer from a surface of the coolant and dispose of bacteria using UV lamps. Some of these machines can be used as an effective industrial vacuum cleaners. They prolong the effectiveness of coolants and improve the working environment. These machines enable a quick return on investment by reducing the cost of disposal of oil contaminated coolant.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Stroje anglického výrobce Freddy jsou určeny k filtraci a čištění chladících kapalin při obrábění kovů od mechanických nečistot a kalů. Jsou také schopny odstranit olejovou vrstvu z povrchu chladíci kapaliny a likvidovat bakterie pomocí ÚV lampy.
Některé tyto stroje lze využít i jako účinné průmyslové vysavače.
Prodlužují tak účinnost chladících kapalin a zlepšují pracovní prostředí. Snížením nákladů na likvidaci olejem znečištěných chladících kapalin, nebo prodloužením jejich plné účinnosti tak umožňují rychlou návratnost investice .

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We offer to deliver Freddy machines into the production machinery plants, where we check the quality of coolants at first and then can provide optimal solution for every customer.

We are looking for a business partner for Slovakia.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nabízíme dodání strojů Freddy do výrobních strojírenských závodů, kdy provedeme kontrolu kvality chladicích kapalin a nabídneme optimální řešení.

Hledáme obchodního partnera pro Slovensko

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Freddy, coolant management equipment, industrial cleaning maschines
Freddy, čištění a filtrace chladících kapalin

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Ms Hana Bílková

Jednatel


Ms Hana Bílková

Jednatel

Zpět na seznam