Searches of innovative technologies, products and strategic alliances / Hledání inovativních technologií, produktů a strategických aliancí

At Strategic Allies, Ltd, we have tremendous experience in the global search for innovative technologies, solutions, products, strategic alliances and other new business generating opportunities.

Embracing all aspects of Open Innovation and often looking in places our manufacturing clients do not even know exist, we also understand the issues of confidentiality and sensitivity required to bring the right opportunities in what can often be disguised or complex situations.
------------------------------
U nás ve Strategic Allies Ltd máme obrovské zkušenosti s hledáním inovativních technologií, řešení, produktů a strategických spojení, stejně tak jako s dalšími příležitostmi generujícími obchody.
Osvojili jsme si všechny aspekty Otevřené Inovace a dost často nacházíme možnosti, o nichž naši klienti ani nevěděli, že existují. Jsme si také vědomi, jak jsou tyto obchodní příležitosti citlivé téma, stejně jako nám není cizí mlčenlivost.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Global search for innovative technologies, solutions, products, strategic alliances and other new business generating opportunities / Globální hledání inovativních technologií, systémů, produktů, strategických aliancí a další nové možnosti

Co nabízíme

Strategic Allies Ltd searches to find innovative technologies, products and strategic alliances that meet your specific
needs.
From identifying new products to add to your portfolio, to forging new alliances, to adopting disruptive technologies, Strategic Allies Ltd will find the best route to your future business growth.
Larger companies use this service in scouting for technologies and other opportunities. Smaller companies, with limited resources, also use it to find the additional growth
opportunities that they so frequently require.
------------------------------
Strategic Allies Ltd hledá inovativní technologie, produkty a strategická spojení tak, aby vyhověla vašim specifickým požadavkům.
Od identifikace nových produktů do vašeho portfolia, přes vytváření nových spojenectví až po osvojení si nových technologií – Strategic Allies nalezne tu správnou cestu pro rozvoj vašeho obchodu.
Větší firmy využívají této služby k vyhledávání technologií a dalších příležitostí. Menší firmy s limitovanými zdroji také nachází další možnosti rozvoje a příležitosti, které tak často hledají.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We're looking to help manufacturers, multi-nationals and corporations identify and solve specific technical problems in their business. We also require agents in the Czech Republic willing to represent our organisation to local companies.
----------------------------------------
Chceme pomoci výrobcům, multi-národním korporacím identifikovat a řešit konkrétní technické problémy v jejich podnikání. Hledáme agenty v České republice ochotné reprezentovat naši organizaci pro místní firmy.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

innovation, technology, manufacturing

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Vyrobni dohoda
  • Sluzby

Zástupce

Mr John Allies

Director
Zpět na seznam