Robotic polishing workplace, automation and management of plastic machinery/ Robotická leštící pracoviště, automatizace a řízení plastikářských strojů

Automation solution for IMM and plastic industry
Grinding and polishing robotic cells
Founded in 1968 in Linz, Austria, KEBA is today an international company which derives its success from technological innovations, exacting quality standards and the dynamic approach and enthusiasm of its employees.
In its business areas Industrial Automation, Banking and Service Automation and Energy Automation, KEBA works continuously on new developments and industry solutions with the objective of creating lasting competitive benefits for their clients.
------------------------------
Řešení automatizace pro IMM a plastikářský průmysl
Broušení a leštění robotických buněk
Firma KEBA byla založena v roce 1968 v rakouském Linzi a dnes je mezinárodní společností jejíž úspěch pramení z technologických inovací, náročných standardů kvality a dynamického přístupu a entusiasmu zaměstnanců.
KEBA se zabývá průmyslovou automatizací, automatizací v bankovnictví a službách. KEBA nepřetržitě pracuje na rozvoji a průmyslových řešeních s cílem vytvořit trvající konkurenční výhody pro své zákazníky.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Robotic polishing department, injection molding and Vulcanisation management / Robotická leštící pracoviště, řízení vstřikolisů a vulkanizérů

Co nabízíme

Delivery of complete control systems for injection molding and vulcaniser.
Retrofit and modernization of the injection molding procedure BAND.
Energy efficient retrofits of hydraulic servo pump SpeedPump for IMM
Delivery of complete robotic grinding and polishing centers for final finishing.
Active contact flange ACF for constant power transfer between the grinding tool and the workpiece surface. Robotic polishing department, injection molding and Vulcanisation management, energy efficiency solutions for IMM
----------------------------------------------
Dodávka kompletních systémů řízení pro vstřikolisy a vulkanizéry.
Retrofity a modernizace vstřikolisů na řízení KEBA.
Energy efficienty retrofity hydraulických servo čerpadel SpeedPump pro IMM
Dodávky kompletních robotických brousících a leštících pracovišť pro finální povrchové úpravy.
Aktivní kontaktní příruba ACF pro konstatní přenos síly mezi brusným nástrojem a obráběným povrchem. Robotická leštící pracoviště, řízení vstřikolisů a vulkanizérů, energy efficiency řešení pro IMM

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

End customers
system integrators
-------------------------------------------
Koncové zákazníky
Systémové integrátory

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

IMM, ACF, grinding, polishing, retrofit, KePlast, SpeedPump
IMM, vstřikolis, ACF - kontaktní příruba, broušení, leštění, retrofit

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr Ing. Pavel Herman

Sales Manager, Chairman KESAT, as/Vedoucí prodeje, předseda představenstva KESAT, a.s.
Zpět na seznam