Manufacturer's of bespoke rubber and plastic products / Zakázková výroba pryžových a plastových výrobků

Firm was established in early 2010 with our UK management team bringing together more than 90 years of experience in design and manufacturing elastomeric components, seals and hoses . We are proud to be supplying sensibly priced, high quality precision rubber products to manufacturing facilities in Europe and around the world. From our European facility based near Peterborough in the UK our team will work with yours from feasibility and design of your rubber or plastic component, development of prototype and production parts, through to efficient production and zero defect mass supply.
------------------------------------
Firma byla založena v roce 2010, manažerský tým v UK má více než 90 let zkušeností v oblasti navrhování a výroby elastomerních komponentů, těsnění a hadic. Nabízíme rozumné ceny, vysoce kvalitní přesné gumové výrobky do výrobních závodů v Evropě a na celém světě. Sídlíme poblíž Peterborough ve Velké Británii, náš tým bude s Vámi od proveditelnosti a návrhu gumových nebo plastových součásti, vývoj prototypů a výrobních dílů, až po efektivní výrob, dodání a to vše bez závad.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Manufacturer's of bespoke rubber and plastic products / Zakázková výroba pryžových a plastových výrobků

Co nabízíme

Whether you’re sourcing seals for manufacturing watches, grommets for automotive system supply, air ducts for assembling diggers or extrusions for protecting aeroplanes, we can offer a reliable, cost effective solution. Our current Quality Management System for the 'Production, Supply and Distribution of Bespoke Rubber and Thermoplastic Components and Assemblies for the Automotive, White Goods and other industry sectors' has been assessed and registered by NQA against the requirements of BS EN ISO 9001: 2008.
--------------------------------------
Nabízíme spolehlivé a nákladově efektivní řešení od výroby těsnění do hodinek hodinek, průchodek pro napájení automobilového systému, vzduchových kanálů pro montážní bagry nebo lišty pro ochranu letadla. Náš současný systém řízení jakosti pro "výrobu, dodávky a distribuci". Zakázková pryž a termoplasty dílů a sestav pro automobilový průmysl, bílého zboží a dalších odvětvích průmyslu" byl prověřen a certifikován NQA podle požadavků s požadavky ČSN EN ISO 9001: 2008".

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We have 10 years experience of working and supplying manufacturers in the Czech Republic.
We offer high quality rubber and thermoplastic components from initial feasibility to trouble free mass production.
We're looking for new clients who need a reliable and cost effective supplier.
---------------------------------
Máme 10 let zkušeností s prací a dodávkami výrobcům v České republice. Nabízíme vysoce kvalitní gumy a termoplastických komponentů od počáteční proveditelnosti k bezproblémové výrobě.
Hledáme nové klienty, kteří potřebují spolehlivý a nákladově efektivní dodavatele.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

rubber, thermoplastic, mouldings, formed hoses, extrusions, plastic mouldings
pryž, termoplastické, lišty, tvarované hadice, profily, plastové výlisky

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Mr Karl Snitch

managing director/generální ředitel

Zpět na seznam