Supplies of Metals, Alloys, Ceramics,Polymers,Compounds, and Composites/hi-tech materials / Dodávky kovy, slitiny, keramika, polymery, sloučeniny

Goodfellow supplies a comprehensive range of Metals, Alloys, Ceramics,Polymers,Compounds, and Composites to
the research and industrial markets. They are available in an extensive range of forms including sheets, foils, films, lump, powder, rods, wires, and tubes. We can also supply materials to customer specification or in larger quantities. Our main customer groups are universities, research centres, and high tech industry in general for prototyping or for production use.
----------------------------------
Goodfellow dodává ucelený sortiment kovů, slitin, keramiky, polymerů, sloučenin a kompozit na průmyslové trhy. Je k dispozici široká škála forem, včetně listů, fólií, filmů, boulí, prášků, tyčí, drátů a trubek. Můžeme také nabídnout materiály dle specifikace zákazníka nebo ve větším množství. Naše hlavní skupiny zákazníků jsou vysoké školy, výzkumná střediska a high-tech průmysl - obecně jsou materiály vhodné pro výrobu prototypů a pro produkční nasazení.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Metals, Alloys, Ceramics, Polymers, Compounds / Kovy, slitiny, keramika, polymery, sloučeniny

Co nabízíme

One of the main benefits of using Goodfellow as a supplier is our ability to supply in very small quantities - a few grammes or a few square centimetres of metal foil for example.

There is no need to buy several kg when you only need a few grammes for a prototype. We also supply difficult to source materials or even custom make new materials.

We have a technical department who are on hand to help customers who are looking for materials or just for information.
-----------------------------------
Naší velkou výhodou je to, že jsme jako dodavatel schopni dodávat velmi malé objemy – například několik gramů nebo dokonce několik čtverečních centimetrů kovových folií. Není třeba nakupovat kilogramy, když na prototyp potřebujete jen pár gramů. Také dodávám těžko dostupné materiály nebo dokonce na míru šité nové materiály. Máme technické oddělení, které je zákazníkům po ruce, ať už potřebují pomoci s výběrem materiálu nebo jen hledají informace.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

University physics or materials science department, research institute in similar areas. Pretty much any high tech industry in aerospace, materials science, precision engineering, or indeed anything from any sector where they are doing R&D or need small quantities of materials for R&D or production.

We have been active in the Czech Republic for over 25 years.
---------------------------------
Univerzita ústav fyziky nebo materiálové vědy, výzkumný ústav v obdobných oblastech. Prakticky jakýkoli high-tech průmysl v leteckém průmyslu, vědě o materiálech, přesného strojírenství, či dokonce něco z jakéhokoliv odvětví, ve kterém se dělá výzkum a vývoj nebo potřebujete malé množství materiálu pro výzkum a vývoj nebo výrobu.

Jsme aktivní v České republice více než 25 let

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Metals, Alloys, Ceramics,Polymers,Compounds, Composites, University, Research
Kovy, Slitiny, Keramické Materiály, Polymery, Směsi, Kompozitní Materiály, University, Vysoké školy, Vědecký Výzkum a Vývoj, Technický Výzkum a Vývoj

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Mr Martyn Lewis

Group Business Development Manager

Zpět na seznam