Municipality, government / Samospráva, státní správa

Brno is the second largest city in the Czech Republic and the capital of South Moravian Region with a population of almost 400.000 people. Brno is the center of the judiciary of the Czech Republic and a city of universities with more than 86,000 students at 14 universities and 3 university campuses. Brno is a modern, dynamic and fast growing center of industry, trade, science, information technology, research and innovation with business incubators and centers of excellence in science. Because of its strategic geographic position within Central Europe with excellent transport accessibility, including an international airport, Brno is a popular destination for both fair and congress tourism, as well as for corporate events.
------------------------------------
Brno je druhým největším městem České republiky a současně centrem Jihomoravského kraje. Žije v něm téměř 400 000 obyvatel. Brno je centrem soudní moci České republiky. Brno je univerzitním městem. V Brně působí jedna státní, pět veřejných vysokých škol se sedmadvaceti fakultami a šest soukromých vysokých škol. Počet studentů přesahuje 80 tisíc. Brno je centrem vědy, výzkumu a inovací. Díky ideální poloze ve středu Evropy a široké škále ubytovacích zařízení je Brno vyhledávanou destinací jak pro veletržní a kongresovou turistiku, tak i pro firemní akce.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Statutární město Brno

Co nabízíme

We offer services in the care of investors. Entrepreneurs may use city co-financed activities aimed at supporting entrepreneurs such as innovation vouchers or services of Brno Expat Center. We offer our intermediary services and cooperation with Brno academic and VaV sector.
----------------------------------------
Nabízíme služby v oblasti péče o investory. Podnikatelům nabízíme možnost využití nejen městem spolufinancovaných aktivit zaměřených na podporu podnikatelů jako například inovačních voucherů nebo služeb Brno Expat Centra. Nabízíme zprostředkování spolupráce s brněnskou akademickou a VaV sférou.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Statutory city of Brno is particularly looking for investors in the fields of mechanical engineering, electrical engineering, ICT and Life Science. At the same time we are looking for partners for the considered project of a Creative center.
----------------------------------------
Statutární město Brno hledá investory zejména v oborech strojírenství, elektrotechnika, informační a komunikační technologie a Life Science. Současně hledáme partnery pro zvažovaný projekt Kreativního centra.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Invest in Brno, after care for investors, creative industries, cooperation with universities and R&D centers
investice v Brně, péče pro investory, krativní průmysl, spolupráce s akademickou sférou

Hledaná spolupráce

  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Jaroslav Petrák

Zpět na seznam