Doing business in the Republic of Kazakhstan and the Czech Republic / Podnikání v Kazachstánu a České republice

Providing targeted consultative support Kazakhstan and Czech entrepreneurs on doing business in the Republic of Kazakhstan and the Czech Republic. Increasing cooperation between Kazakhstan and the Czech individuals, state and non-state entities, including the research and cultural institutions, educational institutions, information centers, creative unions, international organizations and Chambers of Commerce of the Republic of Kazakhstan and the Czech Republic . Conduct business, academic and cultural events, including business seminars, scientific and practical, educational and other symposia, conferences, seminars, exhibitions, assistance in carrying out such activities. Development of educational, health, social programs, the practical implementation of these programs. Creation and distribution of thematic films and video productions.
----------------------------------
Poskytujeme cílenou konzultační podporu kazachstánským a českých podnikatelům. Cílem je zvýšení vzájemné spolupráce mezi jednotlivci, státními a nestátními subjekty v České republice a Kazachstánu, včetně výzkumu a organizace kulturních a vzdělávacích instutucí, informačních center, tvůrčích svazů, mezinárodních organizace a Hospodářské komory Republiky Kazachstán. Pořádání podnikatelských, akademických a kulturních akcí, včetně byznys seminářů, vědecká a praktická, vzdělávací a jiné sympozia, konference, semináře, výstavy, pomoc při koordinaci těchto činností. Rozvoj vzdělávání, zdravotnictví, sociální programy, prakticképrovádění těchto programů. Tvorba a distribuce tematických filmů a video produkce.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Fond "Kazakhstan - Czech Business Union" / Fond "Kazachstán - Česká podnikatelská Unie"

Co nabízíme

Providing targeted consultative support Kazakhstan and Czech entrepreneurs on doing business in the Republic of Kazakhstan and the Czech Republic.Increasing cooperation between Kazakhstan and the Czech individuals, state and non-state entities, including the research and cultural institutions, educational institutions, information centers, creative unions, international organizations and Chambers of Commerce of the Republic of Kazakhstan and the Czech Republic.Conduct business, academic and cultural events, including business seminars, scientific and practical, educational and other symposia, conferences, seminars, exhibitions, assistance in carrying out such activities.
-------------------
Poskytování cílené konzultační podpory kazašským a českých podnikatelům při podnikání v Republice Kazachstán a ČR. Nárůst spolupráce mezi jednotlivci, státními a nestátními subjekty, včetně výzkumných a kulturních institucí, vzdělávacích institucí, informačních center, kreativních odborů, mezinárodní ch organizací a obchodních komor z Kazachstánu a ČR. Provádění akademických a kulturních akcí, včetně obchodních seminářů, vědeckých a praktických, vzdělávacích a jiných sympozií, konferencí, seminářů, výstav, asistence při provádění takové činnosti.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers:
Type of customers (industry, distributors, research, agribusiness)
----------------------
Hledáme zákazníky:
Typ zákazníků (průmysl, distributoři, výzkum, zemědělské podnikání)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

consultancy, support, Kazakhstan
poradenství, podpora, Kazachstán

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Rustem Kuzhikov

President
Zpět na seznam