Reinforce business opportunities for Slovenian companies / Posílit podnikatelské příležitosti pro slovinské společnosti

British-Slovenian Chamber of Commerce (BSCC) is a non-governmental, bi-lateral British - Slovenian chamber, established to build trade between the two countries, while also including all members from all countries and focusing helping our members increase their business in Europe. BSCC was accepted as the 25th member of the COBCOE organisation. At the beginning of the year British-Slovenian Chamber of Commerce in cooperation with UKTI Slovenia established BSCC Trade Team. Building a trade bridge between the UK and Slovenia is a great opportunity for Import and export orientated companies. Through our networks you can reach potential partners, buyers or suppliers – which can bring to your company a business win.
Services for Exporters: The objectives of the BSCC Trade Team initiative is to increase the presence of UK SME's in the Slovenian market; provide them with the required support, services and tools to make a rapid market entry through export and supplier opportunities;leverage and integrate existing capabilities and services in the Slovenian market by BSCC to UK companies; and engage with the local business community and local business associations to identify fresh business opportunities and maximise current ones.
----------------------------------
Britsko-slovinská komora (BSCC) je nevládní organizace, byla zřízena k vybudování obchodu mezi oběma zeměmi, a současně také všechny členy ze všech zemí a zaměřit se pomáhat našim členům zvýšení jejich podnikatelské aktivity v Evropě . BSCC byl přijat jako 25. člen COBCOE organizace. Na začátku roku britsko-slovinský obchodní komora ve spolupráci s UKTI Slovinsku založena BSCC Trade Team. Budování obchodní most mezi Británii a ve Slovinsku je skvělá příležitost pro import a export orientované firmy. Prostřednictvím naší sítě můžete oslovit potenciální partnery, zákazníky či dodavatele - které mohou přinést vaší společnosti obchodní vyhrát.
Služby pro exportéry: Cíle iniciativy BSCC Trade Team je zvýšit přítomnost UK MSP na slovinském trhu; poskytnout jim potřebnou podporu, služby a nástroje k rychlému vstupu na trh prostřednictvím vývozu a dodavatelských příležitostí, pákový efekt a integrovat stávající schopnosti a služby v slovinského trhu BSCC do britských společností; a spolupracovat s místní podnikatelskou komunitou, identifikovat nové obchodní příležitosti a maximalizovat ty stávající.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

BRITISH SLOVENIAN CHAMBER OF COMMERCE / Britsko-Slovinská hospodářská komora

Co nabízíme

Products and Services: Access to basic market information advice and guidance local UK business networks, hot desk-ing space and wi-fi; Introductory information on suitable clients, suppliers, agents and distributors; Introductions to vetted professional business services
A voice for UK business offering policy for events with government officials, non-UKTI sector working groups
Provision of Business Opportunity/export sales lead information; B2B webinars and video conferences with UK clients; Access to local business networking events; Access to membership/local business directories; Legal and financial support; Access to translation and interpreting services and other professional support services; Partner identification and matching service; Setting-up a representative office, Access to non-UKTI inward, outward, regional trade missions
Local market introductions; Identification of possible business partners
-----------------------------------------
Produkty a služby: Přístup k základním informacím o trhu, poradenství a vedení lokálních obchodních sítí ve Spojeném království, hot desk-ing prostory a wi-fi; Úvodní informace o klientech, dodavatelích, agentů a distributorech; přístup k prověřených profesionálních podnikatelských služeb; akce s vládními úředníky, Poskytování obchodních příležitostí; Webináře B2B a video konference s klienty ve Velké Británii; Přístup k místní obchodní síti (událostí); Přístup ke členství / obchodní rejstřík; Právní a finanční podpora; Přístup k překladatelskýmh a tlumočnickým služebám a další odborné podpůrné služby; Identifikace partnera a odpovídající servis; Zřízení a zastoupení; Přístup k non-UKTI dovnitř, ven, regionální obchodní mise; umístění na trhu; Identifikace možných obchodních partnerů

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

business matchmaking
obchodní schůzky, jednání

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Mr M.Sc. MARTIN LOGAR

CEO
Zpět na seznam