Manufacturing of laser machines / Výroba laserových strojů

Since 20 years, the core competence of the company LASERVORM is the laser material processing in the processes of welding, hardening and cladding. LASERVORM offers its customers, solutions fulfilment from the technology development up to the production commencement, as well as service features during the service life of the machine. There are customised solutions available, either on the basis of type series: LV Mini, LV Midi and LV Maxi or as special machinery LV Special. Customer parts are processed in the mentioned processes from individual parts up to large-scale production in the on-site job-shop. Among the customers, there are well-known companies from different sectors, such as e.g. automotive industry, mechanical engineering, drive technology, medicine technology and precision engineering.
-------------------------------------
Již 20 let se zabýváme výrobou laserových strojl, zpracování materiálu pomocí laseru v procesu svařování, kalení a obklady. Laservorm nabízí svým zákazníkům, řešení od technologického rozvoje až do zahájení výroby, stejně jako vlastnosti služby po celou dobu životnosti stroje. K dispozici jsou řešení na míru a to buď na základě typové řady: LV Mini, Midi LV a LV Maxi nebo jako stavební stroje LV speciální. Části zákazníků jsou zpracovávány v uvedených procesech z jednotlivých částí až po výrobu ve velkém měřítku v on-site job-shopu. Mezi zákazníky, jsou dobře známé společnosti z různých odvětví, jako je např. automobilový průmysl, strojírenství, technologie pohonu, medicína technologií a přesného strojírenství.

Number of employees
  • 10-49

Machines and job-shop for the laser processes welding, hardening and cladding / Stroje a job-shop pro svařování, laserové procesy, kalení a obklady

What we offer

Basic machine type series: - LV Mini - LV Midi - LV Maxi
Or special machinery LV Special in the laser processes of welding, hardening and cladding. Laser job-shop with 15 machines in the processes of welding, hardening and cladding. A constant high product quality is documented and confirmed through our global quality management.
----------------------------------
Základní typy strojů/řady: - LV Mini - LV Midi - LV Maxi
Nebo stavební stroje LV Special v laserových procesech svařování, kalení a opláštění. Laser job-shop s 15 stroji v procesech svařování, kalení a opláštění. Vysoká kvalita výrobků je dokumentován a potvrzena prostřednictvím naší ISO kvality.

What we are looking for

We look for new customers from different sectors, such as e.g. automotive industry, mechanical engineering, drive technology, medicine technology and precision engineering. We look for an agency or industrial partner in Czech Republic and Slovakia.
-----------------------------
Hledáme nové zákazníky z různých odvětví, jako je např. automobilový průmysl, strojírenství, technologie pohonu, medicína technologií a přesného strojírenství. Hledáme agenturu nebo průmyslového partnera v České republice a na Slovensku.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • No

Keywords

laser welding, laser hardening, laser cladding, laser machines, job-shop
laserové svařování, laserové kalení, laserové obklady, laserové stroje, job-shop

Collaboration sought

  • Research co-operation
  • Services

Responsible

Mr Thomas Kimme

managing director/generální ředitel

back to list