National investment promotion company / Národní agentura na podporu podnikátní

ABA-Invest in Austria the national investment promotion company, is the first point of contact for foreign companies aiming to establish their own business in Austria. We are owned and operated by the Republic of Austria, and report directly to the Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy. Offers: international investors tailor-made information, support and consulting services in the following areas: •Comprehensive information about all aspects of Austria as a business location•Identification and selection of appropriate sites, office locations and commercial properties•All issues pertaining to company start-ups, and practical support in the initial phases•Incentives and financing•Labor, tax and legal issues •Identifying potential Austrian Investment partners and supplier linkages•All business location issues after project realization
------------------------------------------
ABA-Invest je rakouská národní agentura na podpora podnikání a je prvním kontaktním místem pro zahraniční firmy, jejichž cílem je vytvořit své vlastní podnikání v Rakousku. (zřízena Ministerstvem pro vědu, výzkum a hospodářství) Nabízíme: informace, podporné a konzultační služby v následujících oblastech: • Komplexní informace o všech aspektech Rakouska jako místo pro podnikání • Identifikace a výběr vhodných lokalit, poboček a komerčních nemovitostí • Všechny otázky týkající se zakládání podniků a praktickou podporu v počátečních fázích • pobídky a financování • práce, daňové a právní otázky • Identifikace potenciálních rakouských investičních partnerů a dodavatelské vazby • Všechny otázky lokalizace podnikání po realizaci projektu

Počet zaměstnanců
  • 10-49

National investment promotion company / Národní agentura na podporu podnikání

Co nabízíme

The ABA-Invest in Austria team offers international investors tailor-made information, support and consulting services in the following areas: • Comprehensive information about all aspects of Austria as a business location• Identification and selection of appropriate sites, office locations and commercial properties • All issues pertaining to company start-ups, and practical support in the initial phases • Incentives and financing• Labor, tax and legal issues • Identifying potential Austrian investment partners and supplier linkages •All business location issues after project realization
-----------------------------
ABA Invest team nabízí zahraničním investorům podpůrné informace a konzultační služby v následujících oblastech: • Komplexní informace o všech aspektech Rakouska jako místa pro podnikání • Identifikace a výběr vhodných lokalit, poboček a komerčních nemovitostí • Všechny otázky týkající se zakládání podniků a praktickou podporu v počátečních fázích • pobídky a financování • daňové a právní otázky • Identifikace potenciálních rakouských investičních partnerů a dodavatelské vazby • Všechny otázky lokalizace podnikání po realizaci projektu

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies which are planning to set-up companies in Austria
-----------------------------
Společnosti, které se chystají vstoupit na rakouský trh (založení podniky, pobočky v Rakousku)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Set up a company in Austria, support, consultancy
Založení firmy v Rakousku, podpora, poradenství

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Mr Peter Löschl

Director CEE/ředitel CEE
Zpět na seznam