Business Information Systems HELIOS Orange and HELIOS Green / Podnikové informační systémy HELIOS Orange a HELIOS Green

We offer complex tools for effective management of your company. Our goal is to help companies to use effectively information systems the way that those become a strong competitive advantage and an important means for achieving strategic goals. Our specialization: Information Systems Helios Green, Helios Orange, Barcodes and comprehensive sales and service of IT equipment.
-------------------------------------
Nabízíme komplexní nástroje pro efektivní řízení vaší společnosti. Naším cílem je pomáhat firmám efektivně využívat informační systémy tak, aby se pro ně staly silnou konkurenční výhodou a významným prostředkem pro dosahování strategických cílů. Naše specializace: informační systémy Helios Green, Helios Orange, Čárové kódy a komplexní prodej a služby IT techniky.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Information Systems HELIOS / Informační systémy HELIOS

Co nabízíme

We offer complex tools for effective management of your company. Our specialization: Information Systems Helios Green, Helios Orange, Barcodes and comprehensive sales and service of IT equipment. Quantity, relevance and availability of critical information when you need it, determine the success of your strategic decisions.
HELIOS system easily adapts to the specific needs of the company. We plan also many specialized modules forming the branch solutions.
-------------------------------------
Nabízíme komplexní nástroje pro efektivní řízení vaší společnosti. Naše specializace: informační systémy Helios Green, Helios Orange, Čárové kódy a komplexní prodej a služby IT techniky. Množství, relevance a dostupnost důležitých informací ve chvíli, kdy je potřebujete, rozhodují o úspěchu vašich strategických rozhodnutí.
Systémy Helios se snadno přizpůsobí konkrétním potřebám firmy. Jsou přichystané i mnohé specializované moduly, tvořící tzv. branžová řešení.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers from manufacturing and trade industry.
-------------------------------
Hledáme zákazníky z výrobního a obchodního průmyslu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

IT, ERP, SW, HW
IS, Informační systémy,SW, software, HW

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Ms Bc. Teraza Juránková

trade assistant/asistentka obchodu

Mr Libor Adamec

obchodní zástupce
Zpět na seznam