Photographing and Virtual Tours / Fotografování a Virtuální prohlídky

I offer Photography Services and Virtual Tour.
I specialize an Product Photo for web and Catalogue, architectonic Photo and reportage.
I mediate Virtual Tour classic and air.
--------------------------------
Nabízím fotografické služby a virtuální prohlídky.
Zaměřuji se na produktovou fotografii pro weby a katalogy, architektonickou fotografii a reportážní fotografii.
Zprostředkovávám virtuální prohlídky klasické a letecké.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

I can help you increase sales and visibility / Pomohu Vám zvýšit prodej a zviditelnit Vás

Co nabízíme

I´m a professional photographer. I´m specializing in product photography, advertising, photojournalism and architectural photography. I also offer mediation of virtual tours. Photography increase sales by up to 62%. Photos can be used for Web site or catalogs. Using the virtual tours help your clients to find you and to look into your space.
--------------------------------
Jsem profesionální fotografka. Specializuji se na produktovou fotografii, reklamní, reportážní a architektonickou fotografii. Nabízím také zprostředkování virtuálních prohlídek. Profesionální fotografie zvyšují tržby až o 62%. Fotografie k využití pro weby, katalogy a další. Pomocí virtuální prohlídky pomozte Vašim klientům, aby Vás lépe našli a mohli nahlédnout do Vašich prostor.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Basically, my client can be anyone, distributor, manufacturer, distributor, but also among colleges that can attract more students.
--------------------------------
V podstatě může být mým klientem kdokoliv, distributor, výrobce, prodejce, ale i z řad vysokých škol, které mohou nalákat více studentů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

photography, virtual, tour, presentation
Fotografie, virtuální, prohlídka, prezentace, prodej, reklama,

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Ms Jana Polášková

Jednatelka

Zpět na seznam