SPECIALIZATION IN PRODUCTS FOR GAS, WATER, SOLAR SYSTEMS AND HEAT EXCHANGERS / SPECIALIZACE NA VÝROBKY PRO ROZVODY PLYNU, VODY A SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

Production focuses on own products that are intended for the distribution of water, gas, and solar systems. We offer products from gas safety hoses, stainless steel corrugated tubes - system Cats®, extends to gas safety devices and excess flow fuses.
-------------------------------------
Výroba zaměřena na výrobky, které jsou určeny pro distribuci vody, plynu, a solárních systémů. Nabízíme výrobky od bezpečnostních hadic pro plyn, přes nerezové trubky - systém Cats ®, až k bezpečnostním tepelným a průtokovým pojistkám.

Počet zaměstnanců
 • 50-249

Products for gas, water and solar systems / Výrobky pro rozvody plynu, vody a solárních systémů

Co nabízíme

We offer a wide range of standardized products mainly for the gas and water distribution, so as products for solar, cooling or heating systems.
Among the most important belong gas hoses, stainless steel corrugated hoses (type WS), system of stainless steel corrugated tubes CATS® and applications of CATS tubes in production of Fire Sprinkler applications or stainless steel Heat Exchangers.
-------------------------------------
Nabízíme širokou škálu standardizovaných výrobků především pro rozvody plynu a vody, pro solární chladící a otopné systémy. Mezi nejdůležitější patří plynové hadice, nerezové hadice (typ WS) a systém nerezových trubek CATS® a aplikace trubek CATS při výrobě stabilních hasicích zařízení a nerezových výměníků.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are searching for new trading companies, which will help us in markets to support our positions through sales of our wide range of standardized products, just like production companies for which will be interesting mainly applications of our stainless steel corrugated tubes and hoses for liquids, gases and other mediums distribution.
-------------------------------------
Nové obchodní společnosti, které by nám pomohly podpořit naši pozici na trzích prostřednictvím prodeje široké škály našich standardizovaných výrobků.
Výrobní společnosti, pro které by byla zajímavá aplikace našich nerezových trubek a hadic pro rozvody kapalných, plynných a ostatních médií.  

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

tubes, hoses, solar systems, fittings, valves, heat exchangers, thermal fuses, excess flow fuses
trubky, hadice, solární systémy, armatury, kohouty, výměníky, tepelné pojistky, průtokové pojistky

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda
 • Technicka spoluprace

Target Countries

 • Austria
 • Belarus
 • Bulgaria
 • Czech Republic
 • Georgia
 • Kazakhstan
 • Kyrgyzstan
 • Latvia
 • Lithuania
 • Moldova, Republic of
 • Poland
 • Russian Federation
 • Slovakia
 • Tajikistan
 • Turkmenistan
 • Ukraine
 • Uzbekistan

Zástupce

Ms Andrea Hrůzová

Sales representative for foreign markets
Zpět na seznam