Services in Russian - translation, teaching, business and technical documentation / Ruština - překlady, výuka, obchodně-technická dokumentace

Specialty: business and technical Russian. Translation, creation and consultancy on the field of commercial and technical documents, contracts, certification GOST etc.
Teacher of Russian language (general, business) - individual courses, branch terminology possible.
Co-operation in export and marketing possible, looking for business opportunities or partners.
Graduate of university in Russia, 20-year-practice in export of industrial goods, incl. to Russia.

--------------------------------
Překlady, i se soudním ověřením. Specializace: obchodní ruština (zkouška nejvyšší úrovně), technická ruština.
Překlady, tvorba a poradenství v oblasti obchodně-technické dokumentace, smluv, certifikace GOST a pod.
Výuka RJ (obecné i obchodní) - na míru pro jednotlivce či firmy, vč. oborového zaměření.
Možná i spolupráce v exportu a marketingu, vyhledávání obchodních příležitostí či partnerů.
Absolventka VŠ v Rusku, 20 let praxe v exportu průmyslového zboží, také do Ruska.

Počet zaměstnanců
 • 1-9

Services in Russian / Služby v ruštině

Co nabízíme

Cooperation in the creation and translation of business and technical documentation. Consultation of the current documentation. Long-year experience in several branches and with many clients. Combination of technical and analytical thinking and reasoning with creativity and intuition. Support in export and marketing activities.
Looking for business opportunities and new partners.
--------------------------------
Spolupráce při tvorbě či překladech obchodně-technické dokumentace. Konzultace stávající dokumentace. Mnohaleté zkušenosti z několika oborů a s různými klienty. Spojení technického, analytického a logického myšlení s kreativitou a intuicí. Podpora v exportních a marketingových aktivitách.
Vyhledávání obchodních příležitostí a nových partnerů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

My services can be used by any company that wants to export or already exports to the Russian-speaking territory. Especially small- and medium-sized companies that don´t want to hire permanent staff for a specific job or time-limited projects.
--------------------------------
Moje služby může využít každá firma, která chce exportovat nebo už exportuje do ruskojazyčného teritoria. Především menší a střední firmy, které nechtějí nabírat stálé zaměstnance na konkrétní práce či časově omezené projekty.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

Russian language, Russia, translation, documentation, marketing, export
ruština, Rusko, překlady, dokumentace, marketing, export

Hledaná spolupráce

 • Subdodavatelske sluzby
 • Sluzby

Target Countries

 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Czech Republic
 • Georgia
 • Kazakhstan
 • Russian Federation
 • Slovakia
 • Tajikistan
 • Turkmenistan
 • Uzbekistan

Zástupce

Ms Ing. Jitka Podveská

Self-employed / OSVČ

Zpět na seznam