Shredding solutions / Řešení drcení

In shredding technology, we are the leader in quality on the markets and regions actively worked by us and give our customers economic benefits with our reliable products and services as well as our unrivalled innovative strength and efficiency in providing solutions.

By using our shredding solutions for resource recycling and waste treatment, valuable resources are saved, large quantities of waste are disposed of and valuable energy is recovered. For these reasons, we make an important contribution to the long-term protection of the environment.
-------------------------------------
Jsme lídr v oblasti drtících technologií.
Našim zákazníkům poskytujeme ekonomické výhody díky spolehlivým výrobkům a službám i díky inovativním a efektivním řešením.

S vuužitím našich drtících technologií v oblasti recyklací a odpadového hospodářství dochází k ochraně cenných zdrojů, je likvidováno velké množství odpadů a dochází k obnovování cenných energetických zdrojů. Tímto způsobem přispíváme k dlouhodobé ochraně životního prostředí.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Shredding solutions / Řešení drcení

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Mr Daniel Schischek

Sales Manager
Zpět na seznam