Production of molded and machined surface treated weldments / Výroba vytvarovaných opracovaných a povrchovo upravených zvarencov

The company exists since 1954. Stably employs 600 people. The main production items are steel weldments 1-500 kg, which are produced from the first division operation of the laser, through the press, through welded and CNC machining to finishing KTL, powder paints, wet paint, galvanizing. The company bases its production of stable and long-time customers from Western Europe. Ships within 50 assembly plants. References: John Deere, Caterpillar, Claas, Doosan Bobcat athlete Bomag. Segments where we deliver: Agriculture, forestry, construction, mining and materials handling equipment.
Technology: Trumpf lasers, plasma Microsteps, presses from 25 to 800 tons, CNC press brakes TrumaBend, manual welding, robotic welding Fanuc CNC machining centers, galvanizing, KTL NEW LINE on the primer, a new line for the powder and wet painting.
----------------------------------
Spoločnosť existuje od roku 1954. Stabilne zamestnáva 600 ľudí. Hlavným výrobným artiklom sú oceľové zvarence od 1 do 500kg, ktoré sú vyrábané od prvej operácie delenia na laseroch, cez lisy, ohraňováky, cez zvarovňu a CNC opracovanie až po povrchovú úpravu KTL, práškové farby, mokré farby, zinkovanie. Spoločnosť opiera svoju produkciu o stabilných a dlhoročných zákazníkov zo Západnej Európy. Dodávame do 50 montážnych závodov. Referencie: John Deere, Caterpillar, CLAAS, Doosan Bobcat, Atlet, Bomag. Segmenty kam dodávame: Výroba poľnohospodárskej, lesníckej, stavebnej, manipulačnej a banskej techniky.
Technológie: lasery Trumpf, plazmy Microsteps, lisy 25-800 ton, CNC ohraňovacie lisy TrumaBend, ručné zváranie, robotické zváranie Fanuc, CNC obrábacie centrá, zinkovanie, NOVÁ KTL LINKA na základný náter, nová linka na práškové a aj mokré lakovanie.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Services of new high-tech line for surface treatment of metals / Služby novej Hightech linky na povrchové úpravy kovov

Co nabízíme

In addition to its main production offers available capacity of our new automatic line for metal surface treatment. The line is located in the new hall and all the related technologies are new and modern. - Abrasive blasting steel shot WS280 with a purity of surface SA2 and 2.5
- Pretreatment trikatiónovým dip Zn-phosphate (14 baths including pickling and passivation), KTL primer black PPG paint PE 6000H UF rinse twice, Automatic powder and the main cabin RAL colors, Spray painting including 2x PUR.
Corrosion resistance to 1008 hours salt bath. Dimensions 1500x1300x2500mm and 500kg/ks.
----------------------------------
Okrem svojej hlavnej produkcie ponukáme voľnú kapacitu našej novej automatickej linky na povrchovú úpravu kovov. Linka je situovaná v novej hale a aj všetky súvisiace technológie sú nové a moderné. - Abrazívne tryskanie oceľovým granulátom WS280 s čistotou povrchu SA2 a 2,5
- predúprava trikatiónovým Zn-fosfátom ponorom (14 vaní vrátane morenia a pasivácie), KTL čierny základný náter farba PPG PE 6000HE dva krát UF oplach, prášková automatická a aj ručná kabína odtiene RAL, mokré lakovanie vrátane 2x PUR.
Korózna odolnosť až 1008 hod v soľnom kúpeli. Možné rozmery 1500x1300x2500mm a 500kg/ks.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers, which would require their hardware quality finish.
Of course, we are looking for stable clients and for our main production: Sculptured machined surface treated weldments up to 2500mm 500 kg.
----------------------------------
Hľadáme zákazníka, ktorý by potreboval svoje kovové výrobky kvalitne povrchovo upraviť.
Samozrejme, hľadáme stabilného zákazníka aj pre našu hlavnú produkciu: Vytvarované opracované povrchovo upravené zvarence do 500kg do 2500mm.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

production painting,KTL pulver machined weldment surface ROPS cutting shaping machining welding paint coating line
povrchové úpravy lvýroba delení opracování lisování sváření KTL náter povrchový úpravy prášková farba svařence lakování linka PPG fosfátovaní CNC

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr Ing. Peter Husárik

Head of cooperation, logistics, surface treatment / vedúci kooperácie, logistiky, povrchových úprav
Zpět na seznam