Automatic identification of goods, barcode, RFID / Automatická identifikace zboží, čárový kód, RFID

Company EPRIN engaged in the automatic identification and labeling of goods, especially in the field of Barcode and RFID. Operating throughout the Republic, Slovak and now in the EU countries. The company operates as a systems integrator with a comprehensive solution and integration, delivers label applicators, label printers and packaging terminals and sensors, software and consumables such as labels or coloring carbon ribbon.
-------------------------------------------
Společnost EPRIN, zabývající se automatickou identifikací a označováním zboží, zejména v oblasti čárových kódů a RFID. Působnost po celé ČR, Slovensku a nyní již v zemích EU. Společnost působí jako systémový integrátor s komplexním řešením a integrací, dodává aplikátory etiket, tiskárny etiket a obalů, terminály a snímače, software i spotřební materiály jako jsou samolepicí etikety či barvicí karbonové pásky.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Industrial identification / Průmyslová identifikace

Co nabízíme

Eprin Ltd. offers active cooperation and support as a supplier of comprehensive solutions for industrial identification. Delivery and printing of labels, their application to the product, read or verification. Eprin Ltd. is also supplier of the industrial vision camera systems. We carry out a projects in the field of robotic workstations, wireless networks, including the proposed solution and implementation.
Our team is ready to help you in warehouse management, data collection or to deliver solutions for asset management.
-------------------------------------------
Společnost Eprin spol. s r. o. Vám nabízí aktivní spolupráci a podporu jako dodavatel komplexních řešení v oblasti průmyslové identifikace. Od dodávky a tisku etiket přes jejich aplikaci na výrobek nebo balení, následné čtení nebo verifikaci. Současně je firma Eprin spol. s r. o. dodavatelem tzv. průmyslového vidění pomocí kamerových systémů. Realizujeme projekty z oblasti robotizovaných manipulačních pracovišť, wifi sítí a to včetně návrhu řešení a implementace.
Náš tým je připraven Vám pomoci v oblasti řízených skladů, sběru dat nebo dodat řešení pro inventarizaci majetku.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for long term business partnerships as a provider of services, specialized HW or SW.
-------------------------------------------
Hledáme dlouhodobé obchodní partnerství jako dodavatel služeb, specializovaného HW nebo SW.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

identifikace, značení, čárový kod, tisk etiket

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Ms Jan Martof

Sales Manager / Obchodní manažer
Zpět na seznam