Consultancy in the field of chemical legislation / Konzultace a poradenství v oblasti chemické legislativy

Consultancy in the field of chemical legislation, including the preparation of necessary documentation.
----------------------------------
Konzultace a poradenství v oblasti chemické legislativy včetně zpracování potřebné dokumentace.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Consultancy in the chemical legislation / Poradenství v chemické legislativě

Co nabízíme

Consultancy and advisory - chemicals legislation and due dilligence:
* REACH registration; * REACH authorisation; *REACH audit;
* CLP;
* safety data sheets;
* biocides;
* cosmetics;
* products & articles;
We provide services in CZ, SK, EN, DE, HU, RO, FR and other languages.
----------------------------------
Poradenství a služby spojené s požadavky chemické legislativy:
* REACH registrace; * REACH authorizace; *REACH audit;
* CLP;
* bezpečnostní listy;
* biocidy;
* kosmetické přípravky;
* výrobky & předměty;
Služby poskytujeme v CZ, SK, EN, DE, HU, RO, FR a dalších jazycích.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Industrial enterprices, manufacturers, importers and distributors of chemical substances and mixtures or suppliers (under REACH).
----------------------------------
Výrobní průmyslové podniky, výrobce, dovozce a distributory chemických látek a směsí nebo dodavatele předmětů (podle definic nařízení REACH).

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

bezpečnostní listy, chemické látky a směsi, REACH, CLP
safety data sheets, chemical substances and mixtures, REACH, CLP

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Marta Zabloudilová

CEO / Jednatelka
Zpět na seznam