Induction heating / Indukční vytápění

Over the years we have developed the industry’s most comprehensive range of induction heating products—from small mobile generators to fully automated, customized in-line systems.
EFD Induction equipment is grouped into five product families.
EFD Induction's Service Program lets you get more value out of the resources you already have.
We also offer a full range of sub-contracting, consulting and rental services.
--------------------
Během let jsme vyvinuli nejkomplexnější řadu produktů na indukční vytápění – od malých mobilních generátorů přes plně automatizované, na zakázku vyrobené domácí systémy.
EFD vyrábí indukční zařízení v 5 produktových řadách.
Náš servisní program umožňuje získat našim zákazníkům co největší užitek ze zdrojů, které již mají.
Také nabízíme širokou škálu subdodávek, konzultací a zápůjček.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Induction heating / Indukční vytápění

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are searching for partners from these industries:.
- Automotive
- Aviation
- Cable and wire
- Electrotechnical
- Appliances
- Metal and foundry
- Shipbuilding
- Tube and pipe
--------------------
Hledáme partnery v oborech:
- Automobilový průmysl
- Letecký průmysl
- Kabeláže a elektrické vedení
- Elektro a spotřebiče

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Induction heating
Indukční vytápění

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Mr Ing. Matthias Gruber

Zpět na seznam