Interior design / Design interiéru

Entrepreneur - self employed person - production, trade and services specified in Annexes 1-3, activity fields in particular: planning and designing activities, arrangement and photography, commercial and marketing activities, graphics, language skills, mediation.
----------------------------------
Fyzická osoba - volná živnost dle ž.zák. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3, obory činnosti zejména: návrhářská a designérská činnost , popř. aranžmá a focení, obchodní a marketingová činnost, grafika, jazykové dovednosti, zprostředkovatelská činnost.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Interior Design and implementation, product design, furniture design / Design interiéru a realizace, produktový design, design nábytku

Co nabízíme

Interior Design and implementation, industrial design, furniture design. Cooperation with suppliers and realization companies, as well as construction, design offices and architects, eventually realities.
----------------------------------
Design interiéru a realizace, průmyslový design, design nábytku. Spolupráce s dodavateli a realizačními firmami, dále stavebními,projekčními kancelářemi nebo architekty, popř. realitami.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Equipment suppliers, trade and international cooperation, implementation companies, construction and engineering firms and architectural studios, a company engaged in effective business and prosperity of business, financial counseling - possibilities capital resources, new sources of procurement, training partners abroad, eventually establishing cooperation with professional schools, co-operation with the same sector or designer work or counseling for an established company.
----------------------------------
Dodavatele vybavení, obchodní spolupráce i mezinárodní, realizační firmy, stavební a projekční firmy a architektonické ateliéry, firmy zabývající se efektivním podnikáním a prosperitou podnikání, finanční poradenství - možnosti zdrojů kapitálu, nové zdroje zakázek, odborné partnery i v zahraničí, popř. navázání spolupráce i s odbornými školami, kooperace se stejným sektorem nebo práce designéra či poradenství pro zavedenou firmu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Interior design
Design interiéru

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Dana Rošická


Zpět na seznam