Mechanical engineering activities, manufacture unique machinery parts,prototypes,jigs and tools / Strojní inženýrství, výroba strojních součástí

INM Partner Kft. is an advanced machine shop located in Debrecen, Hungary, and was grounded in 1989 as a subsidiary of the Swedish INM Gruppen Inc. From 2005 the company is fully hungarian owned. Beside the manufacturing, we have widen our services with engineering activities and complex project leading. Our production is running in a 650 squaremeter workshop. We possess ISO 9001 certification since 2001. Industires we supply: Automotive; Medical; Special products; Chemical;Plastic; Food Electrical.
Our supply: Engineering activity: 3D design (special purpose machines, assembly lines, tools, jigs and fixtures)
Simulations (strength, dynamical, injection molding)
Manufacturing: Prototypes, Unique parts, Jigs and fixtures, Small and middle series, Forming tools
--------------------------------------
INM Partner Kft. je obchod obchod s moderní výrobou nacházející se v maďarském Debrecenu. Firma byla založena v roce 1989 jako pobočka švédské INM Gruppen Inc. Od r. 2005 je společnost výhradně v maďarském vlastnictví.
Kromě výroby jsme naše služby rozšířili také o strojní inženýrství a kompletní vedení projektů. Naše výroba je realizována v dílně o rozloze 650 čtverečních metrů.
Jsme certifikováni ISO 9001, a to od roku 2001.
Působíme v oblasti: automobilového a medicínského průmyslu, speciálních výrobků; chemického průmyslu, plastů, potravinářství a elektro.
Dodáváme: strojní inženýrství (3D projekty - stroje pro speciální účely, montážní linky, nástroje, upínáky a příslušenství ). Simulace (pevnost, dynamika, vstřikovací formy) Výroba: prototypů, unikátní součástky, upínáky, příslušenství; malé a střední série; formovací nástroje.

Number of employees
  • 1-9

CAD/CAM Engineer, Manager / CAD/CAM inženýr, manažer

What we offer

Our supply: Engineering activities: 3D design (special purpose machines, assembly lines, tools, jigs and fixtures)
Drawings/documentations making; Digitisation of drawings; Simulations (strength, dynamical, injection molding); Rendering.
Manufacturing: Prototypes; Unique parts; Jigs and fixtures;
Small and middle series production; Forming tools
----------------------------------
Nabízíme: strojní inženýrství (3D projekty - stroje pro speciální účely, montážní linky, nástroje, upínáky a příslušenství )- výkresy a jejich digitalizace- simulace (pevnost, dynamika, vstřikovací formy).
Výroba: prototypů, unikátní součástky, upínáky, příslušenství; malé a střední série; formovací nástroje.

What we are looking for

We are looking for customers who are searching for types of our offered activities and want to built a reliable, mutual succesful and long therm business connection. Industries: - Automotive- Medical- Special products- Chemical- Plastic- Food- Electrical
----------------------------------
Hledáme zákazníky, kteří chtějí navazovat obchodní vztahy založené na spolehlivosti, vzájemné a úspěšné dlouhodobé obchodní spolupráci. V oblastech:- automobilový průmysl - medicínský průmysl- speciální výrobky- chemický průmysl - plasty, potravinářství, elektro.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

design, CNC, manufacture, engineering, produce
projektování, CNC, výroba, strojírenství

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation

Responsible

Mr Tamás Polonkai

CAD/CAM engineer

back to list