Transmissions production for duty trucks, light commercial vehicles / Výroba převodovky pro nákladní auta a běžná auta

We produce manual and automated transmissions both for heavy and medium-duty trucks and light commercial vehicles, such as vans, minibuses, emergency and service vehicles and pick-ups.The Truck & Van Driveline Technology business unit is operating worldwide and has more productions over the world.
Production range of the transmissions in Eger/Hungary: 300NM – 2100 NM
More information: http:// www.zf.com or http://www.zf.com/hu
------------------------------------------------------------
Vyrábíme ruční a automatické převodovky a to jak pro těžké a středně těžké nákladní automobily a lehké užitkové vozidla, jako jsou dodávky, minibusy, pohotovostní a servisní vozideal a pick-ups. The Truck & Van Driveline Technologie obchodní jednotka je v provozu po celém světě.
Výrobní řada přenosů v Eger / Maďarsko: 300Nm - 2100 NM
Další informace: http:// www.zf.com nebo http://www.zf.com/hu

Počet zaměstnanců
  • více než 250

New partners for long-term cooperation / Nové partnery pro dlouhodobou spolupráci

Co nabízíme

Individual part Suppliers for Prototypes
Supplier taking part in development with Simultaneous Engineering activity
Supplier acting as Developement Supplier
Longtime cooperation / Agreements as a direct System Supplier
Supplier background development in Quality and also Logistics
Support in VSM Projects and also Technology Optimisations
Deliver to different ZF locations all over the world -> Local to Global
-----------------------------------------------------------------------------------
Dodavatele jednotlivých částí prototypů
Dodavatel účastnící se na vývoji se Simultánní inženýrskou činnosti
Dodavatel působící jako Vývojový dodavatel
Dlouholetá spolupráce / smlouvy jako přímý dodavatelský systém
Dodavatel rozvoj zázemí v kvalitě a také logistiky
Podpora v VSM projektů a také technologie optimalizace
Doručení do různých ZF míst po celém světě -> Local to Global

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Our target is to find new partners for long-term cooperation.

We looking for: Aluminium machining, turning, iron casting and machining, fine casting and machining, plastic injection moulding, stamping, powder metal, forging, gasket manufacturing.

Requirements:
•Competitive •Continuous improvement, including cost reduction
•Longtime agreements, •Quality and logistic agreements including responsibility
•ISO TS 16949, but at least ISO 9001
•Practise - QR83 ZF Quality Assurance Directive and LR10 ZF Logistics Directive
•On-line communication, usage of „Supply On”
•Acceptance of consequently supplier evaluation, with short time reaction of improvements
------------------------------------------------------------------------------------
Naším cílem je najít nové partnery pro dlouhodobou spolupráci.

Hledáme: hliník. obrábění, soustružení, odlévání železa a obrábění, jemné lití a obrábění, vstřikování plastů, lisování, práškové kovy, kování, těsnění výrobu.

Požadavky:
• Konkurenceschopnost • Neustálé zlepšování, včetně snížení nákladů
• Dlouhodobé dohody, • Kvalitní a logistické dohody, včetně odpovědnosti
• ISO TS 16949, ale alespoň ISO 9001
• Praxe - QR83 ZF zabezpečování jakosti a LR10 směrnice ZF Logistics
• On-line komunikace, použití "nabídky na"
• Přijetí následně hodnocení dodavatelů, s krátkou dobou reakce

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Aluminium machining, turning, iron casting and machining, fine casting and machining, plastic injection moulding, stamping, powder metal, forging,
hliník. obrábění, soustružení, odlévání železa a obrábění, jemné lití a obrábění, vstřikování plastů, lisování, práškové kovy, kování, těsnění výrobu

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr Simon Kornél

Supplier Development Eng.

Mr Tamás Sipka

Strategic purchaser/strategický nákupčí
Zpět na seznam