Production, sales and technical support for industrial valves / Výroba, prodej a technická podpora pro průmyslové ventily

Armaturen- und Metallwerke Zöblitz GmbH (AZ) is a small sized company, located in Saxony - near to the Czech Republic. Our core business is development, manufacture and sale of industrial fittings made from brass, steel, stainless steel and special materials (such as Hasteloy, Monel). We produce pressure gauge shut off valves in acc. with DIN 16270, 16271 and 16272 as well as safety valves (hard and soft sealing type), valve blocks, customized fittings and all kinds of accessories for industrial valves. AZ is a well know partner of many years for plant construction, ship-building, aviation industry and compressed-air technology.We offer design and development, application-related consulting, quality assurance, reliable fulfilment of contracts and short delivery times.
----------------------------------
Jsme menší saská společnost v těsné blízkosti hranice ČR. Zabýváme se rozvojem, výrobou a prodejem průmyslového vybavení z mosazi, oceli, nerezové oceli a dalších speciálních materiálů. (Hasteloy, Monel) Produkujeme tlakoměry uzavírající ventily certifikované DIN16270, 16271 a 16272 známé jako ochranné ventily (těžké i lehké typy těsnění), ventilové bloky, vybavení na zakázku a všechny typy ventilového příslušenství. Mnoho let spolupracujeme s našim partnerem AZ v rámci výstavby zařízení, stavby lodí, leteckého průmysl a technologie stlačeného vzduchu. Nabízíme design a rozvoj, konzultace na téma související aplikace, záruky kvality, spolehlivé plnění závazků a krátké lhůty doručení.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Development, Manufacture and Sale of Industrial Fittings / Vývoj, výroba a prodej průmyslových armatur

Co nabízíme

AZ area of expertise are small industrial fittings for high pressures. We manufacture shut off valves, safety valves (soft- and hard-sealing), relief valves, valve blocks, pressure gauge shut off valves, special purpose fittings and accessories. Standard valves are made from brass, steel and stainless steel. On request special material like Monel, Hasteloy ... are available. Our industrial fittings are used for plant construction, ship-building, aviation industry and compressed-air technology. Main advantages of our solutions are: - small batches as well as high quantities will be delivered within short lead times - customized valve connections available on request to meet application-related requirements - inhouse development - quality assurance
-----------------------------------
AZ oblasti odborných znalostí jsou malé průmyslové armatury pro vysoké tlaky. Vyrábíme uzavírací ventily, pojistné ventily (Soft a hard-těsnění), pojistné ventily, ventilové bloky, manometr uzavírací ventily, účelová zařízení a příslušenství. Standardní ventily jsou vyrobeny z mosazi, oceli a nerezové oceli. Na požádání speciálním materiálem, jako je Monel, Hasteloy ... jsou k dispozici. Naše průmyslové armatury se používají pro výstavbu zařízení, stavba lodí, letecký průmysl a technologie stlačeného vzduchu. Hlavní výhody našich řešení jsou: - malé dávky, stejně jako vysoké množství bude dodáno v krátké dodací lhůtě - přizpůsobené pro instalaci ventilu na požádání splníme požadavky související s aplikací - inhouse vývoj - zabezpečení kvality

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners in industry and for potential distributors.
----------------------------
Hledáme partnery v oblasti průmyslu a potenciální distributory.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

safety valves, shut off valves, pressure gauge shut off valves
pojistné ventily, uzavírací ventily, tlakoměr uzavírací ventily

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Karl-Heinz Börner

Managing Director
Zpět na seznam