Satellite communications / Satelitní komunikace

INTV is a provider of wide range of satellite communication services in the Czech Republic. In 2004 INTV obtained a quality certificate according to the norm ISO 9001:2001 and a certificate according to the norm NATO – AQAP 2130. Also, INTV has been certified by the National Security Authority several years ago. Beside data services, INTV is a provider of internet access, satellite Voice services (INMARSAT, IRIDIUM), TV play-out and uplink services. INTV operates a number of uplink stations (Prague).
---------------------------------------
INTV je v ČR poskytovatelem nejširší řady satelitních komunikačních služeb. Již v roce 2004 INTV získala certifikát dle ISO 9001:2001 a certifikát dle normy NATO - AQAP 2130. Společnost INTV byla certifikována NBÚ. Kromě datových služeb, INTV je poskytovatelem přístupu k internetu, satelitních hlasových služeb systémů INMARSAT a IRIDIUM. K dalším službám patří TV Playout a Uplink vhodný pro broadcastery. INTV provozuje řadu satelitních pozemských stanic z Teleportu Petřín v Praze.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Satellite Internet access - 100% coverage / Satelitní přístup k internetu - 100% pokrytí

Co nabízíme

Customer and professional service providing access to - are especially designed for customers who need access to the Internet in locations where it is not possible for any reason other way of connecting with a speed corresponding parameters of services provided by operators of Internet connection via fixed or microwave networks (eg ADSL). Connection speeds are up to 22 Mbps download and 6 Mbps upload.
----------------------------------
Customer a profesionální služby zřízení přístupu k internetu - jsou především určeny pro zákazníky, kteří potřebují připojení k síti internetu v lokalitách, kde není z jakéhokoliv důvodu možný jiný způsob připojení a to s rychlostmi odpovídajícími parametrům služeb poskytovaných operátory internetového připojení prostřednictvím pevných nebo mikrovlnných sítí (např. ADSL). Rychlosti připojení jsou až 22 Mbps download a 6 Mbps upload.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Manufacturer, supplier of security systems and CCTV systems. Manufacturer, supplier of microwave equipment for creating the terrestrial networks
---------------------------------------
Výrobce, dodavatele zabezpečovacích systémů a kamerových systémů. Výrobce, dodavatele mikrovlnných zařízení pro vytváření pozemských sítí

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

EZS, EPS, CCTV, Microwave links
EZS, EPS, CCTV, Mikrovlnné spoje

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Mr Ing. Petr Kokeš

Obchodní a marketingový ředitel
Zpět na seznam