Physiotherapy, personal development, education, manufacturing and sales of aids / Fyzioterapie, osobnostní rozvoj, vzdělávání, výroba a prodej pomůcek

In the fall of 2014, we launched a new product within the category of supporting therapeutic aids for women.
I work as a self-employed physiotherapist, physio-coaching and training:
1) Physiotherapy - individual diagnosis and solutions to the health problems of musculoskeletal
2) Education for physiotherapists, doctors, masseurs, etc. - practical skills in diagnosis and therapy
3) Education - kinesiotaping for home care, preventive program Triple-awakening.
------------------------------------------------------------------------
Na podzim 2014 uvádíme na trh nový produkt spadající do kategorie podpůrných terapeutických pomůcek pro ženy.
Pracuji jako OSVČ v oblasti fyzioterapie, fyzio-koučinku a vzdělávání:
1) Fyzioterapie - individuální diagnostika a řešení zdravotních problémů pohybového aparátu
2) Vzdělávání pro fyzioterapeuty, lékaře, maséry apod. - praktické dovednosti z oblasti diagnostiky a terapie
3) Vzdělávání veřejnosti - kinesiotaping pro domácí péči, preventivní program -Trojí procitnutí .

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Personal development product - jewelery / Produkt osobnostního rozvoje - bižuterie

Co nabízíme

We offer authoring product - jewelery (hand made ​​in Jablonec nad Nisou, CZ) - designed for women who support the personal development of the owner, increase self-confidence and facilitate communication. Our product not only arouses attention, curiosity, but mostly in a good mood and treat many diseases of today's society (especially communication in relationships, self-esteem, etc.).
-------------------------------------------------------------------------
Nabízíme autorský produkt - bižuterní šperk (hand made in Jablonec n. Nisou, CZ) - určený ženám, který podpoří osobnostní rozvoj majitelky, zvýší sebevědomí a usnadní komunikaci. Náš výrobek vzbuzuje nejenom pozornost, zvědavost, ale především dobrou náladu a léčí mnohé z dnešních chorob společnosti (především komunikaci ve vztazích, sebevědomí apod.).

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

1) to enter the Slovak market seeking a consultant in the field of law, international sales over the internet.
2) sales representatives for innovative product intended for personal development for women.
3) those interested in a new phenomenon of the personal development of women entrepreneurs and workers.
Seller is either a teacher, a therapist, a coach working with women.
-------------------------------------------------------------------------
1) pro vstup na slovenský trh hledám poradce v oblasti práva, mezinárodního prodeje přes internet.
2) zájemce o prodej inovativního produktu osobnostního rozvoje určeného ženám.
3) zájemce o nový fenomén v osobnostním rozvoji žen podnikatelek i dělnic.
Prodejce je buď lektorem, terapeutem, koučem pracujícím se ženami.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

bižuterie, koučing, žena, terapie
jewellery, coaching, woman, therapy

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Sluzby

Zástupce

Ms Mgr. Ph.D. Tereza Dvořáková

owner/majitel

Zpět na seznam