Castings of aluminium and forgings of nonferrous metals / Odlitky z hliníku a výkovky z neželezných kovů

We are a Czech producer of low pressure and high pressure castings of aluminium and forgings of nonferrous metals such as bronze, brass, copper, titanium and aluminium.
-------------------------------------
Jsme česká výrobní společnost, vyrábějící nízkotlaké a vysokotlaké odlitky z hliníku a výkovky z neželezných kovů (bronz, mosaz, měď, titan, hliník apod.).

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Castings and forgings / Odlitky a výkovky

Co nabízíme

We offer low pressure and high pressure castings and forgings of nonferrous (coloured) metals such as bronze, brass, copper, titanium and aluminium. These products are used as subdeliveries of engineering components, where the usage of products made of ferrum alloys would be non-effective (due to the weight, abrasion resistance, conductivity...). Our products can be applied in electrical engineering, production of components for air conditioning units, turbofans, sanitary technics etc.
-------------------------------------
Nabízíme nízkotlaké a vysokotlaké odlitky z hliníku a výkovky z neželezných (barevných) kovů - mosaz, bronz, hliník, titan, měď apod. Tyto výrobky se používají jako subdodávky do strojírenských komponentů, kde nelze využívat výrobků ze slitin železa a oceli (elektrotechnický průmysl, výroba komponentů pro klimatizační jednotky, turbodmychadla, sanitární technika apod).

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Company engaged in the processing and machining parts from non-ferrous metals, Partners/customers who could use our products in their products and/or which could help us to find new customers, especially in Western Europe. Nowadays, almost 70% of our production is exported, particularly to DE, AT and IT. We look for customers, especially in DE, AT, the NL, BE, FR, Scandinavian countries and other countries of Western Europe. We look for partners in the fields of automotive, railway, electrical engineering, energy transfer and producers of social technics (bathroom and hotel equipment) and health care (production of prosthesis and artificial limbs).
-------------------------------------
Společnost zabývající se obráběním a zpracováním dílů z neželezných kovů, nové partnery/zákazníky, zejména v Západní Evropě. Hledáme zákazníky zejména v DE, AT, NL, BE, FR, Skandinávii a dalších zemích Západní Evropy a to zejména v oblasti autoprůmyslu, železniční dopravy, elektrotechniky a přenosu energií a výrobce sociální techniky (zařízení koupelen a hotelů) a zdravotnictví (výroba protéz a kloubů).

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

forgings, castings, non-ferrious metalls
odlitky, výkovky, neželezné kovy

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Ing. Ivo Vrba

Chief of sales - forgings/Vedoucí prodeje - výkovky
Zpět na seznam