Develop & produce manufacturing lines and machines / Vývoj & Produkce výrobních linek a strojů

The company was founded in 2005 & the main profile is the develop and produce manufacturing lines/machines. Additionaly we are dealing with parts producing & water cutting too.
----------------------------------
Společnost byla založena v roce 2005 a jejím hlavním zaměřením je vývoj a produkce výrobních linek a strojů. Společnost se také zabývá výrobou součástek a řezáním vodním paprskem.

Number of employees
  • 10-49

Manufacturing of production lines/machines & water cutting / Produkce výrobních linek a strojů & řezáním vodním paprském

What we offer

Our main profile is the develop & manufacturing of production ecquipments. We are handling the projects from the notion to the handover. This includes the development of the manufacturing lines/cells/machines with the complete 3D & 2D drawings. We producing the the main parts inhouse & the assembling, wiring, automatisation & handovers are also our responsibilities. With our background we can offer to our customers full responsibility for the projects.
----------------------------------
Naší hlavní aktivitou je vývoj a produkce výrobního zařízení. Zabýváme se projektem od počátku až po jeho předání. To zahrnuje vývoj výrobních linek, buněk, strojů a kompletními 2D a 3D výkresy. Zabýváme se montáží, elektroinstalací, automatizací. Zákazníkům můžeme nabídout plnou odpovědnost za naše projekty. S naší pozadí můžeme nabídnout našim zákazníkům plnou zodpovědnost za projekty.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

production lines; product development; 3D & 2D drawings; parts production; water cutting; automatisation;
výrobní linky, vývoj produktu, 3D & 2D

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • License agreement
  • Services

Responsible

Mr Tibor Bezzeg

Trade & Marketing Manager/Obchodní a marketingový ředitel

Mr Tamás Szántó

CEO/ředitel

Mr Péter Derczó

Assistant General Manager/Asistent generálního ředitele
back to list